Należymy do
Należymy do Ally Law

Rynek kapitałowy i finansowy

W ramach obsługi prawnej, dotyczącej rynków kapitałowych i finansowych zapewniamy doradztwo w procesach pozyskiwania kapitału od inwestorów finansowych i branżowych, a także w działaniach restrukturyzacyjnych, mających na celu poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw i przygotowanie do wejścia do nich nowych inwestorów.

Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami, unikając zbędnego ryzyka poprzez realizację zaplanowanego wcześniej harmonogramu. Przystępując do realizacji usługi zawsze wnikliwie analizujemy sytuację danej firmy, nie tylko od strony prawnej, ale także – i to wyróżnia naszą Kancelarię wśród innych kancelarii prawnych – od strony ekonomicznej.

Analiza ekonomiczna jest niezbędnym uzupełnieniem obsługi prawnej, dlatego posiadamy grono współpracujących z nami specjalistów od finansów, których prace nadzoruje i koordynuje Wspólnik Zarządzający, będący z wykształcenia ekonomistą. W rezultacie znajdujemy dla Klientów najkorzystniejszą i najbardziej realną opcję pozyskania środków finansowych, poprzez emisje papierów wartościowych na jednych z rynków zorganizowanych – NewConnect w przypadku akcji lub Catalyst w przypadku obligacji. Przeprowadzamy także transakcje na rynku niepublicznym poprzez znalezienie inwestorów branżowych lub finansowych, którzy byliby zainteresowani zasileniem działalności gospodarczej innej firmy odpowiednim zastrzykiem finansowym.

Kancelaria utrzymuje stały kontakt i współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Instytutem Rynku Kapitałowego (IRK), spółką zależną od GPW. Na zlecenie IRK prawnicy naszej Kancelarii zrealizowali kilkumiesięczny program szkoleń dla Maklerów i Doradców Inwestycyjnych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia inwestorów pod kątem optymalizacji interesów właścicieli;
  • wyceny przedsiębiorstw, wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstw, udziałów, akcji;
  • pomoc w przygotowaniu i weryfikacja biznes planów, memorandów inwestycyjnych, dokumentów ofertowych, dokumentów informacyjnych dla inwestorów zewnętrznych zgodnie z wytycznymi i wymogami regulacji Giełdy Papierów Wartościowych;
  • pomoc w negocjacjach z inwestorami;
  • przygotowanie procesu oferty prywatnej: umów nabycia akcji, wraz z dokumentami towarzyszącymi: deklaracjami nabycia akcji, dokumentów przydziałowych, dyspozycji deponowania akcji;
  • pomoc w przygotowanie prezentacji dla inwestorów zewnętrznych, do których skierowana będzie oferta;
  • wprowadzenie papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu, sporządzenie odpowiednich wniosków, reprezentacja przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisją Nadzoru Finansowego;
  • przeszkolenie zarządu oraz kluczowych pracowników w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych;
  • świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez okres jednego roku od debiutu na rynkach zorganizowanych, w tym współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję