Usługi

Prawo energetyczne publiczne i sektor OZE

Produkcja energii, zarówno w sposób konwencjonalny jak i w oparciu o odnawialne źródła energii, poddana jest regulacjom, które wymagają szczególnego połączenia wiedzy z zakresów prawa gospodarczego publicznego i prawa prywatnego. 

Pomoc prawna w obszarze energetycznym skierowana jest do firm już działających na tym rynku, ale też do podmiotów, które zamierzają skorzystać na gwałtownym w ostatnich latach rozwoju tego sektora, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Podstawowe bariery, z jakimi muszą się zmierzyć firmy tego sektora to bariery administracyjne. Czas jaki inwestorzy w sektorze energetycznym potrzebują na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i spełnienie innych obowiązków, których prawo od nich wymaga, sprawiają, iż harmonogramy określone w business planach stają się nierzadko mało realistyczne. 

Nasze doświadczenie w sektorze energetycznym i OZE pozwala znacząco zniwelować negatywny wpływ barier administracyjnych,  co ma pozwolić inwestorom na realizację przedsięwzięć w oczekiwanych terminach w ramach zakładanych w projektach kosztach. 

Z firmami z sektora energetycznego współpracujemy na zasadach dostosowanych do potrzeb klienta, co obejmuje bieżącą kompleksową obsługę prawną, udział w indywidulanych projektach jak też przygotowanie doraźnych ekspertyz.

Katowice jako siedziba naszej kancelarii w sposób naturalny ułatwia nam relacje z przedsiębiorcami działającymi w regionie Śląska. W doświadczeniu naszej kancelarii kryterium geograficzne nie ogranicza jednak zasięgu naszej pomocy prawnej, jako że świadczymy i jesteśmy przygotowani do niesienia pomocy prawnej klientom niezależnie od ich siedziby. Decydujące w tym zakresie są interesy naszych klientów i konieczne miejsce świadczenia usług. 

 

W obszarze Prawo energetyczne i sektor OZE oferujemy między innymi: 

  • Bieżącą kompleksową obsługę korporacyjną.
  • Doradztwo regulacyjne.
  • Reprezentację w postępowaniach przed Prezesem URE i SOKiK.
  • Negocjację umów w obszarze energetyki.
  • Due diligence spółek energetycznych.
  • Obsługę przekształceń i podziałów spółek (transakcje M&A).
  • Obsługę nowych podmiotów gospodarczych – m.in. wsparcie przy zakładaniu i rejestracji spółek.
  • Obsługę transakcji handlowych, w tym transakcji krajowych i międzynarodowych.

 

Wobec wydarzeń geopolitycznych w ostatnich latach produkcja energii nabrała szczególnego znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju, nie tylko energetycznego. Mamy głęboką satysfakcję, że mieliśmy swój udział w tym procesie i mamy zamiar w przekształceniach oraz rozwoju tego sektora nadal uczestniczyć. 

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Izabella Żyglicka

Wspólnik Założyciel, Radca prawny

Izabella Żyglicka

Eksperci

Robert Mróz

Radca prawny

Robert Mróz

Marta Strzecha-Bociąga

Radca prawny

Marta Strzecha-Bociąga

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller

Jarosław Pawłowski

Adwokat

Jarosław Pawłowski

Beata Bieniek-Wiera

Wspólnik, Adwokat

Beata Bieniek-Wiera