Zespół

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz międzynarodowym prawie gospodarczym i Compliance, w tym we wdrożeniach z zakresu ESG.

Od początku drogi zawodowej związana jest z obsługą korporacyjną spółek z zagranicznym kapitałem (zarówno z EU jak i spoza EU). Wprowadza spółki zagraniczne na polski rynek, doradza w międzynarodowych transakcjach gospodarczych, szczególnie w obszarze HR, prawa imigracyjnego i ochrony danych. 

W obszarze bieżącej praktyki krajowej koncentruje się na obszarze prawa pracy i innych prawnych podstaw zatrudnienia, ochronie danych i informacji oraz szeroko pojętym Compliance. Kieruje projektami z zakresu ESG. Wdraża wewnętrzne regulacje, prowadzi audyty i szkolenia. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych związanych z roszczeniami z zakresu prawa pracy oraz umów cywilnych i gospodarczych, w tym umów międzynarodowych.

Doradza jednym z największych pracodawców działających między innymi w następujących sektorach: IT and Marketing Staffing, Gambling and Gaming, High Fashion, Retail Beauty, Energetyka, Górnictwo i Logistyka, zapewniając im nie tylko bieżące wsparcie biznesu, ale też reprezentację w kontaktach z pracownikami, stroną społeczną oraz organami (PIP, Sanepid, UODO, ZUS) i sądami. 

Doświadczenie zawodowe:

 • Z kancelarią Żyglicka i Wspólnicy związana od 2018 roku, jako ekspert ds. prawa pracy i międzynarodowej obsługi przedsiębiorców. 
 • Z ramienia wspólnika kancelarii mec. Ewy Lejman- Widz, Wiceprezydent międzynarodowego stowarzyszenia kancelarii prawnych Ally Law, mec. K. Hiller reprezentuje kancelarię w projekcie Ally Law- Future Leaders, zrzeszającym młodych prawników z całego świata, aktywnie działających w obszarze prawa międzynarodowego.
 • Razem z mecenas Ewą Lejman-Widz obsługuje Polish Desk międzynarodowej korporacji prawniczej WHPartners z siedzibą na Malcie, współpracując z kilkoma biurami prawnymi w Europie i Azji.
 • Przed podjęciem współpracy z kancelarią, pracowała w kancelarii ukierunkowanej na międzynarodową obsługę przedsiębiorców, współpracując głównie ze spółkami z Włoch, Hiszpanii, UK oraz USA, jak również była zatrudniona w jednej z największych korporacji prawniczych w Polsce, gdzie zdobywała swoją specjalizację z zakresu prawa pracy.

W codziennej praktyce realizuje m.in. następujące projekty:

 • projektuje globalne struktury zatrudnienia w międzynarodowych grupach kapitałowych;
 • tworzy dokumentację z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, w tym umowy, polityki oraz dokumentację dot. transferu danych osobowych do państw trzecich;
 • reguluje kwestie własności intelektualnej, ochrony danych i zakazu konkurencji w mieszanych systemach zatrudnienia, a także przy outsourcingu;
 • draftuje, opiniuje i negocjuje umowy cywilne i gospodarcze związane z prowadzeniem biznesu, w tym umowy międzynarodowe;
 • jest członkiem międzynarodowych zespołów eksperckich powołanych w celu obsługi wybranych przez klienta projektów biznesowych z elementem transgranicznym (m.in. przekształcenia, due diligence, restrukturyzacja, compliance);
 • kieruje projektami wdrożeniowymi z zakresu ESG; razem z zespołem zewnętrznych ekspertów buduje strategie ESG ustalając cele środowiskowe, społeczne i zarządcze, a następnie wdraża rozwiązania służące realizacji tych celów; przygotowuje przedsiębiorców do raportowania z zakresu ESG;
 • świadczy profesjonalne usługi z zakresu rozwiązywania stosunków pracy i mitygowania ryzyk z tym związanych (działa m.in. jako pełnomocnik pracodawców do rozwiązywania stosunków pracy, ale też jako mediator i ekspert);
 • wdraża kreatywne systemy motywacyjne, w tym systemy wynagradzania i premiowania w dużych korporacjach;
 • przeprowadza procesy restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych;
 • zawiera ugody dot. odszkodowań i zadośćuczynień;
 • prowadzi szkolenia- indywidualne i grupowe;
 • prowadzi skomplikowane postępowania z zakresu mobbingu, molestowania, dyskryminacji i innych niepożądanych zjawisk w zakładzie pracy oraz postępowania dot. naruszenia dóbr osobistych;

Języki:

angielski, hiszpański, polski

Wykształcenie 

 • Ukończyła 2-letnią Szkołę Prawa Porównawczego (Comparative Law School) prowadzoną przez UMK we współpracy z Międzynarodowym Centrum Studiów Prawniczych w Salzburgu, angażującym wykładowców w wiodących światowych Uniwersytetach: Cambridge, Oxford i Harvard.
 • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa i uczestniczyła w programie międzynarodowej wymiany studenckiej ERASMUS, dzięki któremu przez rok studiowała prawo w Hiszpanii na Universidad de Oviedo.
 • Od 2017 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
 • W 2022 roku uzyskała tytuł Compliance Officer, ukończywszy roczne studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 • W 2023 roku uzyskała tytuł LL.M in International Commercial Law, kończąc roczne studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu regulacji dot. zrównoważonego rozwoju oraz ESG, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Jest w trakcie certyfikacji DPO (Data Protection Officer) oraz Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001.

Prywatnie wegetarianka, scuba diver i entuzjastka teatru tańca oraz salsy kubańskiej.

Wirtualnie

Umów poradę