Zespół

Izabella Żyglicka

Wspólnik Założyciel, Radca prawny

Wspólnik Założyciel Kancelarii, pomaga klientom od 1996 roku. Pani Mecenas ma niezwykłą umiejętność doradztwa w obszarze prawnym z uwzględnieniem wszelkich aspektów biznesowych. Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy nr 3 na rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Doradca wielu podmiotów gospodarczych, łączy funkcje Rzecznika Praw Przedsiębiorców, reprezentując interesy przedsiębiorców w Radzie Przedsiębiorców, na forum komisji sejmowych i w Ministerstwie Finansów.

Przez klientów ceniona za skuteczność, merytoryczność, kreatywność i zaangażowanie.

Języki obce:

 • francuski
 • angielski

Edukacja:

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo, 1996
 • Ecole Nationale de Mines w Nancy (Francja) – Wyższa Szkoła Górnicza Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu i regionu, 1996-1997
 • Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu Akademia Psychologii Przywództwa 2013
 • Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki Historia muzyki 2023 

Sprawowane funkcje:

 • Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach od I.2024
 • Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG od VII.2014 do 01.2024 
 • Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach od XII.2017 
 • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Praw Przedsiębiorców od X.2018 
 • Członek Zespołu ds. Wsparcia Przedsiębiorców w Ministerstwie Finansów od XII.2017 
 • Ekspert sejmowy

Moje specjalizacje