Specjalizacje

Inwestycje i nieruchomości

Inwestycje budowlane to skomplikowana i narażona na duże ryzyko część prowadzenia działalności gospodarczej. Zagrożenia wynikające z niejasnych zapisów prawa miejscowego, niepewnego statusu nieruchomości oraz szybko zmieniających się przepisów sprawiają, że obsługą prawną tego typu projektów powinni zajmować się wyłącznie eksperci. Skuteczne przeprowadzenie zadania inwestycyjnego często decyduje o kondycji całego przedsiębiorstwa, dlatego oferując swoją pomoc w tym zakresie, dajemy gwarancję, że niczego nie zostawimy przypadkowi.  Nasza pomoc obejmuje nie tylko wsparcie samej inwestycji, ale także doradztwo w zakresie ustalenia statusu prawnego nieruchomości oraz jej dalszego wykorzystania.

Dzięki bogatemu i różnorodnemu doświadczeniu członków naszego zespołu wypracowaliśmy własne know-how obsługi prawnej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji z tradycyjnej branży energetycznej oraz OZE. Specjalizujemy się w skomplikowanych procesach inwestycyjnych związanych z budową zakładów i instalacji przemysłowych oraz infrastruktury. Z powodzeniem przeprowadzaliśmy projekty na zlecenie publicznych oraz prywatnych inwestorów. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów w ramach międzynarodowego zrzeszenia Ally-Law skutecznie doradzamy przy inwestycjach transgranicznych.

Członkowie naszego zespołu dobrze rozumieją specyfikę rządzącą rynkiem nieruchomości, dlatego gwarantują pełną obsługę prawną, która minimalizuje ryzyka związane z wykonywaną na nieruchomości inwestycją.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

  1. Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego od przygotowania pierwszych projektów po finalne rozliczenie.
  2. Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji.
  3. Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Prowadzenie sporów budowlanych przed sądami, organami administracyjnymi i podmiotami prowadzącymi arbitraż.
  5. Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji oraz pomoc w jego uzyskaniu.
  6. Sporządzenie kompleksowej analizy sytuacji prawnej nieruchomości, która identyfikuje wszystkie problemy i zagrożenia związane ze zmianą jej statusu prawnego.
  7. Dostosowanie rozwiązań prawnych do stawianego przez klienta celu w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów oraz uwarunkowań miejscowych.
  8. Obsługa roszczeń związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  9. Reprezentacja przed sądami i organami publicznymi w sprawach dotyczących nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń w związku z zakończeniem umowy, roszczeń odszkodowawczych, rękojmi i gwarancji, egzekwowania zabezpieczeń oraz praw obciążających nieruchomość.

Skontaktuj się

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura

Wirtualnie