Usługi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne nie stanowią wyłącznej domeny sektora finansów publicznych, udział kapitałowy Skarbu Państwa w setkach krajowych podmiotów prywatnych sprawia, iż wiele z nich obowiązanych jest stosować prawo zamówień publicznych w ograniczonym zakresie jako zamawiający sektorowi.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie zarówno w świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów stosujących zamówienia klasyczne, jak i zamawiających sektorowych jako że wielu naszych klientów branży energetycznej i górniczej ma taki status.

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla zamawiających przy organizacji przetargów oraz wykonawców, którzy w przetargach planują wziąć udział.

W obszarze zamówień publicznych współpracujemy z klientami na zasadach określonych przez ich potrzeby, co obejmuje kompleksową obsługę prawną wszystkich postępowań zamawiającego, pomoc przy organizacji indywidualnych postępowań, reprezentacja przez KIO obu stron postępowania a także przygotowywanie doraźnych ekspertyz na potrzeby zamawiającego lub wykonawcy.

Katowice są siedzibą naszej kancelarii, dla pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych kryterium geograficzne nie odgrywa jednak istotnej roli. Specyfika postępowań przetargowych sprawia, iż jesteśmy w stanie efektywnie świadczyć usługi w tym obszarze prawnym wszystkim podmiotom niezależnie od ich miejsca siedziby.

W obszarze zamówień publicznych oferujemy między innymi:

  • Doradztwo w wyborze właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Przygotowywanie treści SWZ.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  • Organizowanie i przeprowadzanie dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców.
  • Przygotowanie odpowiedzi na odwołania do KIO wykonawców.
  • Doradztwo w przygotowaniu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne.
  • Opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego i treści SWZ  z punktu widzenia interesów Wykonawcy.
  • Przygotowanie pytań do zamawiającego.
  • Reprezentacja przez KIO zamawiających lub wykonawców.

Unikatowe doświadczenie, świadomość potrzeb i problemów każdej ze stron postępowań przetargowych sprawa, iż nasze wsparcie dla klientów jest bardziej efektywne i ostatecznie korzystne niezależnie do roli jaką klient pełni w danym postępowaniu.

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Izabella Żyglicka

Wspólnik Założyciel, Radca prawny

Izabella Żyglicka

Eksperci

Robert Mróz

Radca prawny

Robert Mróz

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller

Jarosław Pawłowski

Adwokat

Jarosław Pawłowski

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura