Zespół

Jarosław Pawłowski

Adwokat

Adwokat od 2005 roku, zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalista z zakresu obsługi procesowej.  

Praktykuje głownie z Katowicach i na Górnym Śląsku, choć prowadził sprawy na obszarze całego kraju, a zdarzało się je prowadzić … nawet w Kopenhadze (2010).

Pochodzi z Dolnego Śląska. 

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000) oraz aplikacji sądowej przy sądzie Apelacyjnym w Katowicach, zakończonej złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2004 roku.

Dzięki wyborowi śląskich adwokatów – jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego tej izby (2021).

Praktykował w formie kancelarii indywidualnej, współpracując przy obsłudze znaczących podmiotów gospodarczych indywidualnie oraz w ramach przedsięwzięć konsorcyjnych. W 2022 roku dołączył
do Zespołu Kancelarii, specjalizując się w obsłudze postępowań przed sądami powszechnymi.

Praktykuje w zakresie postępowań cywilnych (sprawy cywilne, gospodarcze, z zakresu własności intelektualnej), jak i karnych – jako obrońca lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego lub oskarżyciela. Istotną część praktyki stanowi świadczenie pomocy w postępowaniu przedsądowym – zarówno w sprawach karnych (reprezentowanie podejrzanego lub pokrzywdzonego w dochodzeniu lub w śledztwie), jak i pomoc przedsądowa w sprawach cywilnych (negocjacje ugodowe, analizy stosunków prawnych, opiniowanie zagadnień z zakresu prawa obligacyjnego). Stale uczestniczy w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych, specjalizując się w zagadnieniach z zakresu mieszkalnictwa i górnictwa węgla kamiennego.

Autor opracowań i artykułów prasowych analizujących wybrane problemy lub popularyzujących prawo. Zajmuje się problematyką prawa nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej.

Aktywny na polu działalności pro bono – obrońca Obywateli domagających się poszanowania zasad praworządności, laureat wyróżnienia Rzecznika Praw Obywatelskich (2019).

Poza pracą pasjonuje się historią, stara się dużo czytać. Ulubiony dział literatury to powieści z dziedziny historii alternatywnej (nie tylko „Vaterland” Harrisa, „Spisek przeciwko Ameryce” Rotha lub „Człowiek z Wysokiego Zamku” Dicka). Kinoman. Fan piłki nożnej (FC Barcelona, Śląsk Wrocław).

Gdy tylko może, turystycznie odwiedza góry – Bieszczady to jego największa, choć niejedyna górska miłość. Turystycznie pojawia się też w dalszych, może nieoczywistych, kierunkach (Litwa, Ukraina, Rumunia, Gruzja). Słucha tylko rocka. 

Moje publikacje

Wszystkie

Wirtualnie

Umów się na poradę prawną.

Umów poradę