Usługi

Prawo budowlane

Obsługa spraw z zakresu prawa budowlanego.

Problematyka prawa budowlanego dotyka niemal każdego z nas, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Ze względu na poważne konsekwencje, podejmowanie w tych sprawach decyzji wymaga wiedzy specjalistycznej i świadomości skutków prawnych, 

Na rynku budowlanym doradzamy od wielu lat, posiadamy wysokie kwalifikacje i bogate, różnorodne doświadczenie. Obsługiwaliśmy inwestycje po obu stronach procesu inwestycyjnego (inwestora i wykonawcy), w ramach inwestycji publicznych i prywatnych. 

Prowadziliśmy wiele sporów budowlanych obejmujących roszczenia związane z jakością usług, rozliczeń pomiędzy inwestorem i wykonawcą czy też pomiędzy członkami konsorcjów.

Oferujemy w szczególności:

  • Kompleksową obsługę inwestycji – przygotowanie projektów umów, pomoc w postępowaniach administracyjnych, doradztwo bieżące.
  • Obsługę uczestników procesu budowlanego – inwestorów, wykonawców, kierowników budów, inspektorów nadzoru.
  • Obsługę deweloperów  – kompleksową lub w ramach poszczególnych projektów.
  • Obsługę zarządców i administratorów nieruchomości.
  • Obsługę sporów sądowych.

Jeśli potrzebujesz określonych usług prawnych lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji na gruncie prawa budowlanego – zwróć się do nas, powierz je specjalistom. 

Koordynator

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura

Eksperci

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman