Usługi

Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych

Zapewniamy pełną obsługę spółek i innych podmiotów gospodarczych w sprawach korporacyjnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przygotowujemy umowy i statuty spółek, rejestrujemy w KRS i prowadzimy bieżące doradztwo korporacyjne, włącznie z rozwiązywaniem sporów sądowych.

Prowadzimy obsługę walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników i zebrań wspólników, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych.

Rozwiązujemy problemy w drodze negocjacji i na drodze sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych.

Dlaczego warto? 

Jesteśmy elastyczni. Świadczymy pomoc prawną w ramach długoterminowej współpracy lub pomocy doraźnej.

Mamy bogate doświadczenie, zdobyte także w ramach orzekania w sądach (wydziałach gospodarczych i cywilnych), pracy w urzędach i w bezpośredniej pracy na rzecz podmiotów gospodarczych (jako szefowie działów prawnych spółek).

Zapewniamy fachową i wszechstronną pomoc, której zakres dostosowujemy do konkretnych potrzeb spółki. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, rzecznikami patentowymi oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. Dzięki temu tak skutecznie działamy na rzecz mikro, małych i średnich podmiotów, jak również dużych przedsiębiorstw – niezależnie od branży.

Mamy wiele rozwiązanych spraw w różnych branżach [np. przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym].

Nie obawiamy się przypadków kontrowersyjnych i medialnych.

Oferujemy między innymi:

  • Obsługę nowych podmiotów gospodarczych – m.in. wsparcie przy zakładaniu i rejestracji spółek.
  • Obsługę połączeń (fuzji), przekształceń i podziałów spółek.
  • Pełną obsługę korporacyjną spółek – przygotowujemy dokumenty korporacyjne, prowadzimy i obsługujemy walne zgromadzenia i zebrania wspólników.
  • Obsługę transakcji handlowych, w tym krajowych i międzynarodowych.
  • Analizy prawne, Due Diligence.

Jeśli szukasz kompleksowej obsługi korporacyjnej spółki prowadzonej przez prawników sądowych, skontaktuj się z nami.

Koordynator

Leszek Paterek

Wspólnik, Radca prawny

Leszek Paterek

Eksperci

Beata Bieniek-Wiera

Wspólnik, Adwokat

Beata Bieniek-Wiera

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Dariusz Hura

Wspólnik, Radca prawny

Dariusz Hura