Specjalizacje

Spory korporacyjne

Podstawą dobrze działającej organizacji jest wewnętrzny spokój. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, by unikać możliwości powstania konfliktów pomiędzy osobami zaangażowanymi w działalność spółki. Jeśli taki spór wystąpi, wpływa na funkcjonowanie wszystkich organów tego podmiotu, dlatego należy go doprowadzić do szybkiego i zadowalającego końca. Nasza kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianej obsłudze sporów korporacyjnych. Od wielu lat zapobiegamy powstawaniu konfliktów wewnętrznych oraz pomagamy je gasić. Rozumiemy, że profesjonalna pomoc prawna musi uwzględniać wiele różnych aspektów działalności spółki i nie zawsze polega wyłącznie na wygraniu procesu. Korzystny wyrok bądź postanowienie zabezpieczające to tylko narzędzia, które mają posłużyć do prawdziwego celu – ochrony interesu naszego klienta.

Mamy doświadczony zespół prawników, którzy na co dzień zajmują się sporami korporacyjnymi. Jako kancelaria prowadzimy spory uwzględniające wszystkie konfiguracje konfliktowe pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, organami, członkami tych organów i spółką. Nasza pomoc obejmuje sprawy na tle prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa podatkowego, karnego i międzynarodowego. Wypracowaliśmy sprawdzone metody zapobiegania sporom korporacyjnym, które uwzględniają m.in. odpowiednie przygotowanie dokumentów korporacyjnych oraz wdrożenie niezbędnych reguł postępowania. Dbamy o to, by członkowie naszego zespołu mieli nie tylko wiedzę prawniczą, ale także doświadczenie ekonomiczne i umiejętności negocjacyjne.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, szukając nieszablonowych rozwiązań i metod zakończenia sporu, które zminimalizują straty ponoszone przez naszych klientów. Zajmujemy się wszystkimi rodzajami sporów korporacyjnych, w szczególności zaskarżaniem uchwał organów spółek, odpowiedzialnością odszkodowawczą, zmianami właścicielskimi i zmianami w organach spółek, postępowaniami rejestrowymi, procesami z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz sprawami pracowniczymi.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

  1. Kompleksowa analiza sprawy, uwzględniająca wszystkie aspekty działalności klienta i ryzyka związane z rozpoczęciem lub kontynuacją sporu.
  2. Wsparcie wspólników, akcjonariuszy, organów i ich członków oraz samej spółki w sporze korporacyjnym.
  3. Przygotowanie dokumentacji oraz strategii niezbędnych do prowadzenia sporu korporacyjnego.
  4. Udział w negocjacjach, mediacji lub innych pozasądowych metodach rozwiązywania sporu.
  5. Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz organami publicznymi.
  6. Sporządzenie, opiniowanie oraz negocjowanie warunków ugody.
  7. Udział w zgromadzeniach organów spółek w imieniu klienta.
  8. Doradztwo w zakresie bieżącej działalności gospodarczej klienta funkcjonującego w warunkach sporu korporacyjnego.

Skontaktuj się

Leszek Paterek

Wspólnik, Radca prawny

Leszek Paterek

Wirtualnie