Usługi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Meandry prawa pracy dla pracodawców, ilość stanowionego prawa i obowiązków, które są nakładane na przedsiębiorców w związku z zatrudnianiem pracowników powodują, że pracodawcy potrzebują drogowskazu w sprawach pracowniczych.

Proponujemy rozwiązania dla biznesu zarówno w zakresie zatrudniania pracowników jak i odprowadzania za nich składek społecznych.

Pomagamy przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawa pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta, uwzględniając jego interes ekonomiczny oraz jednocześnie zabezpieczając go prawnie na wypadek ewentualnych sporów.

Posiadamy doświadczenie w kontaktach i negocjacjach prawnych na linii pracodawca-związki zawodowe.

Szczególne miejsce w naszych usługach zajmuje ochrona pracodawców przed pracownikami, którzy naruszają interesy firmy ich zatrudniającej, na przykład poprzez działania na rzecz podmiotów konkurencyjnych.

Doradzamy także przy tworzeniu i negocjowaniu umów menedżerskich, będących alternatywą dla umów regulowanych przez prawo pracy.

Walczymy z ZUSem w sprawach o pozorności umów i „omijanie” składek społecznych. Wygraliśmy setki procesów sądowych zarówno w sprawach pracowniczych z pracownikami jak i z ZUSem.

Doradzamy przy zatrudnieniu celem uniknięcia ewentualnych sporów sądowych. Bierzemy udział w kontrolach ZUSu. Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontroli ZUS oraz bronimy przedsiębiorców przed sądem w sprawach pracowniczych.

Prowadzimy spory sądowe ze zwalnianymi pracownikami, w tym w szczególności z przyczyn dyscyplinarnych.

Nasze usługi obejmują:

  • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, zapłatę odprawy i inne świadczenia przewidziane w wewnętrznych aktach prawa pracy, zapłatę renty i renty wyrównawczej, odszkodowanie za wykonywanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jak również w innych postępowaniach obejmujących roszczenia z zakresu prawa pracy.
  • Formułowanie umów z zakresu prawa pracy.
  • Tworzenie i negocjowanie umów menedżerskich.
  • Ochrona pracodawców przed czynami z zakresu nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników.
  • Uczestniczenie w procesie tworzenia aktów wewnętrznych prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia, zarządzenia), w tym również negocjacje z załogą, aktualizowanie tych aktów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.
  • Doradztwo w zakresie procedury tzw. zwolnień grupowych i zwolnień monitorowanych.
  • Doradztwo dotyczące zastosowania przepisów prawa pracy w indywidualnych sytuacjach w odniesieniu do poszczególnych pracowników.
  • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z ZUSem.

Od lat reprezentujemy jednego z największych pracodawców w Polsce z zakresu prawa pracy w jego najtrudniejszych sprawach. Prowadzimy sprawy, w których inni prawnicy składają broń, proponując nieschematyczne działanie.

Jeśli masz któryś z powyższych problemów i oczekujesz jego rozwiązania, zapraszamy do kontaktu, przyjrzymy się Twojej sprawie, zaproponujemy Ci najlepszy dla Ciebie scenariusz.

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Beata Bieniek-Wiera

Wspólnik, Adwokat

Beata Bieniek-Wiera

Eksperci

Dominika Bielecka

Adwokat, Szef Departamentu AML & Compliance

Dominika Bielecka

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller

Marta Strzecha-Bociąga

Radca prawny

Marta Strzecha-Bociąga