Zespół

Dominika Bielecka

Adwokat, Szef Departamentu AML & Compliance

Adwokat, Szef Departamentu AML & Compliance w kancelarii.

Od 2016 roku doradza w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Przeprowadza audyty oraz przygotowuje niezbędną dokumentację a także udziela wsparcia podczas kontroli instytucji nadzorczych. Występuje przed GIIF i KNF. Prowadzi szkolenia dla instytucji obowiązanych, w tym instytucji finansowych.

Ma bogate doświadczenie w rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentuje klientów w strategicznych i złożonych sporach sądowych dotyczących m.in. kontraktów powiązanych z działalnością lotniczą, naruszeń prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz kar umownych i odszkodowań dochodzonych w związku wykonywaniem pozostałych umów między przedsiębiorcami.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od 2019 roku. Egzamin adwokacki złożyła z wyróżnieniem. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego oraz odbyła szereg kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Approved Compliance Expert, wydawanego przez Instytut Compliance. Włada biegle językiem angielskim.

Autorka artykułów i publikacji, m.in.:

  1. Czy Akcjonariuszowi potrzebna jest wiedza o AML? [w:] Akcjonariusz 3/21. Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 2022;
  2. Działalność gospodarcza w sektorze MŚP. Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic. Wolters Kluwer, 2019;
  3. Czy polski rynek innowacji finansowych zatrzyma się na Innovation Hub? Prototyp polskiej finansowej piaskownicy regulacyjnej a brytyjskiej cross-sectoral sandbox [w:] Młoda Palestra, nr 2-3 2020;
  4. PSD2 – nowa jakość na rynku usług płatniczych https://www.cashbill.pl/blog/regulacje-prawne/psd2-nowa-jakosc-na-rynku-uslug-platniczych/.

Wolne chwile wykorzystuje na krótkie wypady zagraniczne po Europie połączone z eksplorowaniem nowych smaków. Interesuje się kryminalistyką.

Moje publikacje

Wszystkie

Wirtualnie

Umów poradę