Usługi

Spory korporacyjne. Postępowania sądowe

Prowadzimy wszelkie rodzaje sporów sądowych, specjalizujemy się zwłaszcza w sporach korporacyjnych (pomiędzy udziałowcami a spółką).

Reprezentujemy naszych klientów także w innych sporach sądowych, zwłaszcza dotyczących postępowań gospodarczych.

Jesteśmy skuteczni, gdyż mamy zespół doświadczonych prawników, wywodzących się także z sądów, urzędów, działów prawnych przedsiębiorców. 

Zawsze doprowadzamy sprawy do optymalnego zakończenia dla przedsiębiorcy w ramach negocjacji, postanowienia zabezpieczającego ugody lub wyroku. 

Warto nam zaufać. Polecają nas zadowoleni klienci i prawnicy z innych kancelarii.

Dlaczego warto? 

Jesteśmy elastyczni. Świadczymy pomoc prawną w ramach długoterminowej współpracy lub pomocy doraźnej.

Zapewniamy fachową i wszechstronną pomoc, której zakres dostosowujemy do konkretnych potrzeb spółki. Współpracujemy z notariuszami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, rzecznikami patentowymi oraz biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Dzięki temu skutecznie działamy na rzecz mikro, małych i średnich podmiotów jak również dużych przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Możemy się pochwalić wieloma rozwiązanymi sprawami – z sukcesem dla naszych klientów – we wszelkich sporach sądowych i przedsądowych, w różnych branżach [np. w górnictwie, przemyśle metalowym, branży automotive].

Nie obawiamy się przypadków kontrowersyjnych i medialnych.

Oferujemy między innymi:

  • Reprezentację w sporach korporacyjnych: przede wszystkim postępowania zabezpieczające i procesy o stwierdzenie nieważności, uchylenie i nieistnienie uchwał organów spółek, procesy o wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki.
  • Reprezentację w postępowaniach rejestrowych (przed KRS) i wieczystoksięgowych.
  • Dochodzenie roszczeń w postępowaniach o naprawienie szkody – tu zwłaszcza delikty wyrządzone spółkom przez wspólników i funkcjonariuszy organów spółek.
  • Dochodzenie roszczeń w ramach prawa zobowiązań i deliktów – to procesy dotyczące wykonywania i nienależytego wykonania umów oraz o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umów oraz szkód na osobie.
  • Reprezentację w sporach pracowniczych – tu również postępowania dotyczące dyskryminacji pracownika i w sprawach o mobbing.
  • Prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych – w tym także procesy dotyczące naruszeń w mediach społecznościowych.
  • Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem własności, ograniczonych praw rzeczowych, posiadania oraz w ramach współwłasności – klasyczne spory między właścicielami, posiadaczami i członkami wspólnot mieszkaniowych, w tym dotyczące służebności, zasiedzenia, rozliczenia nakładów, zniesienia współwłasności.
  • Prowadzenie postępowań o zwrot świadczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
  • Obronę w postępowaniach karnych.

Jeśli odpowiadasz za kluczowe decyzje zarządcze w spółce bądź jesteś właścicielem, udziałowcem, członkiem zarządu i napotykasz wyzwania prawne z tym związane, jesteś we właściwym miejscu. Skontaktuj się z nami!

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Leszek Paterek

Wspólnik, Radca prawny

Leszek Paterek

Eksperci

Beata Bieniek-Wiera

Wspólnik, Adwokat

Beata Bieniek-Wiera