Specjalizacje

Rynek międzynarodowy

Zacieranie się kolejnych granic, likwidacja barier dla biznesu i postępująca globalizacja zmieniły zasady, na jakich funkcjonowały wcześniej odnoszące sukcesy inicjatywy gospodarcze. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo nie jest obecnie w stanie funkcjonować w oderwaniu od rynku międzynarodowego. Rozumiemy te zależności i wychodzimy im naprzeciw. Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze spraw międzynarodowych. Dzięki zweryfikowanym partnerom prawnym na kilku kontynentach umożliwiamy naszym klientom bezpieczną realizację działań gospodarczych w każdej jurysdykcji.

Jesteśmy jedynym w Polsce członkiem organizacji Ally Law, która zrzesza niezależne wysoko wyspecjalizowane kancelarie z całego świata. Dzięki zbudowanej na osobistych relacjach sieci kontaktów możemy w kilka godzin zapewnić naszym klientom wsparcie prawników z krajów, których jurysdykcja ma znaczenie dla ich sprawy. W codziennej pracy posługujemy się nowoczesnymi technologiami, a członkowie naszego zespołu władają kilkoma językami. Baza naszych kontaktów obejmuje co najmniej 2 tysiące prawników-ekspertów z ponad 40 krajów, którzy specjalizują się między innymi w prawie korporacyjnym, kontraktach, budownictwie i inżynierii, postępowaniach sądowych, energetyce, infrastrukturze i inwestycjach, ochronie środowiska, własności intelektualnej, podatkach oraz fuzjach i przejęciach spółek. Członkowie naszego zespołu współtworzą globalne zespoły prawników specjalizujących się w konkretnych obszarach prawa, a także są autorami międzynarodowych komentarzy i artykułów z dziedzin, którymi zajmujemy się na co dzień.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

 1. Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw o międzynarodowym charakterze.
 2. Nowoczesne i wielopłaszczyznowe wsparcie w procesach inwestycyjnych na terenie całego świata.
 3. Obsługa prawna projektów realizowanych jednocześnie w kilku krajach.
 4. Organizowanie natychmiastowego kontaktu z wyspecjalizowanymi kancelariami, które znajdują się w państwie interesującym klienta.
 5. Konsultacje ze sprawdzonymi osobiście ekspertami z innych krajów, nie tylko europejskich, ale także z USA, Chin, Ameryki Południowej, Australii czy Izraela.
 6. Sporządzanie analiz, które umożliwiają zastosowanie szybkich i sprawdzonych rozwiązań prawnych skutecznych na gruncie międzynarodowym.
 7. Wsparcie w procesie przygotowania, negocjowania i realizowania międzynarodowych kontraktów handlowych.
 8. Kompleksowe przeprowadzanie procesu założenia czy też zakupu spółki w Polsce, w tym analiza umów nabycia udziałów tzw. Share Purchase Agreement (SPA).
 9. Przeprowadzanie audytów prawnych (Due Diligence) dla zagranicznych inwestorów.
 10. Kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych w polskie spółki, w szczególności analiza oraz przygotowanie tzw. umów między wspólnikami (tzw. shareholders agreement/SHA) oraz umów inwestycyjnych (tzw. investment agreement/IA).
 11. Kompleksowa obsługa przedsiębiorców zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność na rynku polskim.
 12. Korporacyjna obsługa spółek, których wspólnicy to podmioty zagraniczne.

Skontaktuj się

Ewa Lejman-Widz

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman-Widz

Wirtualnie

Umów się na poradę prawną.