Specjalizacje

Rynek międzynarodowy

Zacieranie się kolejnych granic, likwidacja barier dla biznesu i postępująca globalizacja zmieniły zasady, na jakich funkcjonowały wcześniej odnoszące sukcesy inicjatywy gospodarcze. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo nie jest obecnie w stanie funkcjonować w oderwaniu od rynku międzynarodowego. Rozumiemy te zależności i wychodzimy im naprzeciw. Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze spraw międzynarodowych. Dzięki zweryfikowanym partnerom prawnym na kilku kontynentach umożliwiamy naszym klientom bezpieczną realizację działań gospodarczych w każdej jurysdykcji.

Jesteśmy jedynym w Polsce członkiem organizacji Ally Law, która zrzesza niezależne wysoko wyspecjalizowane kancelarie z całego świata. Dzięki zbudowanej na osobistych relacjach sieci kontaktów możemy w kilka godzin zapewnić naszym klientom wsparcie prawników z krajów, których jurysdykcja ma znaczenie dla ich sprawy. W codziennej pracy posługujemy się nowoczesnymi technologiami, a członkowie naszego zespołu władają kilkoma językami. Baza naszych kontaktów obejmuje co najmniej 2 tysiące prawników-ekspertów z ponad 40 krajów, którzy specjalizują się między innymi w prawie korporacyjnym, kontraktach, budownictwie i inżynierii, postępowaniach sądowych, energetyce, infrastrukturze i inwestycjach, ochronie środowiska, własności intelektualnej, podatkach oraz fuzjach i przejęciach spółek. Członkowie naszego zespołu współtworzą globalne zespoły prawników specjalizujących się w konkretnych obszarach prawa, a także są autorami międzynarodowych komentarzy i artykułów z dziedzin, którymi zajmujemy się na co dzień.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

 1. Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw o międzynarodowym charakterze.
 2. Nowoczesne i wielopłaszczyznowe wsparcie w procesach inwestycyjnych na terenie całego świata.
 3. Obsługa prawna projektów realizowanych jednocześnie w kilku krajach.
 4. Organizowanie natychmiastowego kontaktu z wyspecjalizowanymi kancelariami, które znajdują się w państwie interesującym klienta.
 5. Konsultacje ze sprawdzonymi osobiście ekspertami z innych krajów, nie tylko europejskich, ale także z USA, Chin, Ameryki Południowej, Australii czy Izraela.
 6. Sporządzanie analiz, które umożliwiają zastosowanie szybkich i sprawdzonych rozwiązań prawnych skutecznych na gruncie międzynarodowym.
 7. Wsparcie w procesie przygotowania, negocjowania i realizowania międzynarodowych kontraktów handlowych.
 8. Kompleksowe przeprowadzanie procesu założenia czy też zakupu spółki w Polsce, w tym analiza umów nabycia udziałów tzw. Share Purchase Agreement (SPA).
 9. Przeprowadzanie audytów prawnych (Due Diligence) dla zagranicznych inwestorów.
 10. Kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych w polskie spółki, w szczególności analiza oraz przygotowanie tzw. umów między wspólnikami (tzw. shareholders agreement/SHA) oraz umów inwestycyjnych (tzw. investment agreement/IA).
 11. Kompleksowa obsługa przedsiębiorców zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność na rynku polskim.
 12. Korporacyjna obsługa spółek, których wspólnicy to podmioty zagraniczne.

Skontaktuj się

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman

Wirtualnie