Specjalizacje

Fundusze inwestycyjne i giełda

Sektor finansowy należy do najmocniej regulowanych i wyjątkowo skomplikowanych części gospodarki. Poruszający się w nim przedsiębiorcy są narażeni na wahania rynku, kontrole instytucji nadzoru finansowego oraz szerokie obowiązki informacyjne. Zagrożenia wynikające z tych okoliczności dotyczą zwłaszcza spółek i funduszy inwestycyjnych, których celem jest zwielokrotnianie powierzonego im kapitału. Zespół naszych prawników wyspecjalizował się w kompleksowej obsłudze Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, a jego szef, radca prawny Jarosław Rudy, nazywany jest ojcem ASI. Co więcej, jesteśmy jedyną kancelarią w województwie śląskim, która posiada uprawnienia Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Posiadamy doświadczenie i wypracowane metody działania, które umożliwiają bezpieczne funkcjonowanie spółki w ramach obrotu akcjami.

Jako niekwestionowany lider wśród kancelarii prawnych zajmujących się ASI, spółka Żyglicka i Wspólnicy stworzyła kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, których wartość liczona jest w miliardach złotych. Oferowana przez nas obsługa prawna obejmuje fundusze z kapitałem publicznym i prywatnym. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie istnienia ASI, dzięki czemu nasi klienci mogą prowadzić swoją działalność bez narażania się na niepotrzebne ryzyko prawne.  Dzięki wyjątkowemu na rynku doświadczeniu stworzyliśmy dedykowaną ofertę dla ASI oraz spółek działających w ramach NewConnect. Uzyskaliśmy korzystną interpretację podatkową, dzięki której nie obciążamy klientów podatkiem VAT w zakresie zarządzania ASI. Wspieraliśmy kilkadziesiąt spółek publicznych z rynku regulowanego oraz alternatywnego. Wartość obsługiwanych przez nas transakcji to kilka miliardów złotych. Nasz zespół wyspecjalizował się w wezwaniach oraz zakupie akcji własnych, doprowadzając do ujednolicenia stosowania prawa w całej Unii Europejskiej dzięki uzyskaniu oficjalnej interpretacji ESMA.

Nasze usługi w ramach tej specjalizacji

 1. Sporządzenie dokumentacji korporacyjnej oraz procedur niezbędnych do powstania oraz funkcjonowania ASI.
 2. Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz pomoc w wypełnieniu obowiązków informacyjnych systemem ESPI.
 3. Doradztwo w zakresie wykonywania umów z inwestorami publicznymi, w tym z KFK, PFR, NCBR, PARP i NFOŚiGW.
 4. Kompleksowa obsługa prawna zaplanowanych przez fundusz inwestycji.
 5. Wsparcie w zakresie wyjścia ASI z inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia akcji na rynek NewConnect.
 6. Kompleksowa obsługa przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną.
 7. Audyt stanu przedsiębiorstwa oraz stanu prawnego spółki w celu wyeliminowania ryzyka planowanych działań inwestycyjnych.
 8. Przygotowanie długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniającej wprowadzenie akcji na rynek NewConnect oraz ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy.
 9. Wsparcie w zakresie sprzedaży akcji oraz pozyskiwania zewnętrznego finansowania.
 10. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących działalności oraz standardów obowiązujących na rynku NewConnect, ze szczególnym uwzględnieniem ciążących na spółkach obowiązków informacyjnych.
 11. Doradztwo podatkowe obejmujące działalność obsługiwanych przez nas spółek.

Skontaktuj się

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Wirtualnie