Usługi

NewConnect

Nasza firma jest jedyną kancelarią prawną w województwie śląskim, posiadającą uprawnienia Autoryzowanego Doradcy Rynku NewConnect nadane przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

NewConnect to forma finansowania rozwoju firm o wysokim potencjale wzrostu, zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 30 sierpnia 2007r. Dzięki obecności na rynku New Connect przedsiębiorstwa mają możliwość pozyskania kapitału na różnego rodzaju inwestycje, które przyśpieszają ich rozwój oraz zwiększają ich konkurencyjność. Jako Autoryzowany Doradca Rynku NewConnect nasza Kancelaria pomaga swoim Klientom w odpowiednim przygotowaniu się do debiutu na tym rynku, a dla potencjalnych inwestorów jest czynnikiem zwiększającym wiarygodność planów spółki, w którą zamierzają zainwestować.

NewConnect ma wiele cech wspólnych z regulowanym rynkiem giełdowym. Podstawowe podobieństwo polega na tym, że głównym celem debiutu na obu tych rynkach jest pozyskanie od inwestorów kapitału przeznaczonego na realizację różnorodnych celów inwestycyjnych. Natomiast główna różnica pomiędzy Giełdą a rynkiem NewConnect polega na tym, że NewConnect nie jest rynkiem regulowanym w sensie prawa unijnego i polskiego, dlatego też nie stosuje się do niego wiele skomplikowanych przepisów dotyczących tego rynku. Zasady funkcjonowania rynku NewConnect określa jego organizator, czyli Giełda Papierów Wartościowych, przy czym zasady te są znacznie mniej sformalizowane i restrykcyjne od tych, które obowiązują spółki notowane na rynku regulowanym.

Zadaniem Autoryzowanego Doradcy jest przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia jego akcji do obrotu na NewConnect i bieżące doradzanie w czasie funkcjonowania na rynku spółki publicznej.

Jako Autoryzowany Doradca proponujemy Państwu następujące usługi:

  • Obsługa prawna procesu przekształcenia w wybraną formę prawną – spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną.
  • Badanie stanu przedsiębiorstwa (audyt i badanie przedinwestycyjne – due diligence) wraz z analizą stanu prawnego spółki.
  • Strategia rozwoju firmy z uwzględnieniem wprowadzenia akcji spółki na NewConnect wraz ze strategią ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy.
  • Identyfikacja odpowiedniej formy sprzedaży akcji.
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania (sprzedaż akcji) – publiczny dokument informacyjny.
  • Przeprowadzenie sprzedaży akcji.
  • Przeszkolenie Zarządu oraz wskazanych przez Zarząd kluczowych pracowników Zamawiającego w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na NewConnect, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych.
  • Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółki na alternatywnym rynku obrotu NewConnect i wypełniania obowiązków informacyjnych po pierwszym notowaniu akcji.

Opis Doświadczenia Autoryzowanego Doradcy: [tutaj]

Specjalizacje powiązane z tą usługą

Koordynator

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Eksperci

Izabella Żyglicka

Wspólnik Założyciel, Radca prawny

Izabella Żyglicka