Aktualności

Informacja dla lombardów

W ramach prowadzonej przez naszą kancelarię akcji ostrzegawczej, informujemy, że ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1285) nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową dodatkowe obowiązki, m.in. od dnia 7 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności lombardowej.

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność lombardową, będą mogli uzyskać wspomniany wpis do rejestru dopiero po spełnieniu szeregu wymagań formalnych. W wielu przypadkach będzie to wymagało przeprowadzenia zmian w działalności przedsiębiorstwa takich jak:

  1. Zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.
  2. Zwiększenie kapitału zakładowego spółki do wysokości minimalnych wskazanych w ustawie.
  3. Pokrycie kapitału zakładowego wyłącznie środkami określonego pochodzenia.
  4. Spełnienie wymagań przez osoby będące członkami zarządu, prokurentami czy członkami rady nadzorczej.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność lombardową przed dniem 7 stycznia 2024 roku, będą mogli ją prowadzić bez wpisu do rejestru tylko do 7 lipca 2024 roku. Złożenie wniosku do 7 lipca 2024 roku uprawnia przedsiębiorcę do kontynuowania działalności lombardowej bez wpisu do rejestru, aż do dnia prawomocnego rozpatrzenia wniosku o wpis.

Nowe przepisy prawa zabezpieczają wykonywanie dodatkowych obowiązków poprzez określenie kar grzywny za ich nieprawidłową realizację. Przykładowo przedsiębiorcy, który bez wpisu do rejestru, zawrą z konsumentem umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej lub sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, podlegać będą karze grzywny do 500 000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

Informacja dla lombardów – zobacz

 

Autor

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Powiązane wpisy

Wszystkie