Case studies

Doradztwo przy połączeniu Spółek TECH INVEST GROUP ASI S.A. oraz ERATO ENERGY SP. Z O. O.

Spółki zwróciły się do Kancelarii o pomoc w przeprowadzeniu połączenia odwrotnego Spółki notowanej TECH INVEST GROUP ASI S.A. (dalej: TIG). Nasi prawnicy po wykonaniu rzetelnej analizy, zapewnili profesjonalne doradztwo, dzięki któremu proces połączenia odwrotnego przebiegł w sposób efektywny, przy najmniejszym zaangażowaniu klientów. 

Połączenie odwrotne to proces w wyniku, którego spółka zależna, tut. ERATO ENERGY SP. Z O. O.  (dalej: ERATO) jako spółka przejmująca nabywa wraz z majątkiem spółki przejmowanej tut. TIG akcje własne reprezentujące większość swojego kapitału zakładowego.
Taka forma połączenia jest przeciwna do typowego połączenia przez przejęcie, w którym spółka dominująca przejmuje spółkę zależną. 

Połączenie ww. Spółek pozwoli na powstanie otwartego na nowe technologie i rynek finansowy podmiotu o mocnej pozycji rynkowej, który wykorzysta efekty synergii wynikające z wzajemnego potencjału i doświadczenia obydwu Spółek. 


Dzięki współpracy z Kancelarią Spółki:

 1. Wykonały audyt i przegląd finansowy sytuacji. 
 2. Zawarły Umowę Inwestycyjną pomiędzy TIG, ERATO
  oraz wspólnikami/akcjonariuszami reprezentującymi większość kapitału zakładowego zobowiązującą do realizacji Transakcji. 
 3. Kolejnym etapem było zlecenie wymaganych przepisami wycen Spółek na potrzeby potrącenia.
 4. Spółka TIG utworzyła spółkę zależną TIG ASI SP. Z O.O.
 5. Następnie doszło do kluczowej emisji nowych akcji TIG dla dotychczasowych wspólników ERATO w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego ERATO. 
 6. Kolejno nastąpiła zmiana firmy TIG na ERATO ENERGY ASI SA. 
 7. ERATO ENERGY ASI SA przeniosła cały portfel inwestycyjny do nowoutworzonego podmiotu TIG ASI SP. Z O.O. 
 8. ERATO ENERGY ASI SA. zaprzestała wykonywać działalność i zmieniła firmę
  na ERATO ENERGY SA.
 9. Finalnym dla znaczenia transakcji momentem było połączenie przez przejęcie ERATO ENERGY SA oraz ERATO ENERGY SP. Z O. O.  w wyniku której cała działalność prowadzona dotychczas przez ERATO ENERGY SP. Z O. O.  zostanie przejęta
  przez notowaną na NewConnect spółkę ERATO ENERGY SA.  

 

Wsparcie w połączeniach, przekształceniach oraz przejęciach spółek to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem realizować. 


Zapraszamy do kontaktu.

Autor

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy

Inne case studies

Wszystkie