Case studies

Współpraca w ramach Ally Law działa!

Coroczne Walne Zgromadzenia Członków („AGM”) stowarzyszenia Ally Law, do którego należy nasza Kancelaria, są czymś więcej niż tylko okazją do doskonalenia umiejętności zawodowych i wiedzy. Są one również pretekstem do spotkania prawników, przedsiębiorców z całego świata i nawiązania relacji, które mogą prowadzić do długoterminowej owocnej współpracy. 

Wspólne przedsięwzięcie w postaci utworzenia przez naszą Kancelarię polskiego biura maltańskiej kancelarii WH Partners jest doskonałym przykładem tego, jak działa Ally Law. W 2014 roku, podczas AGM w Seattle, Ewa Lejman-Widz poznała Olgę Finkel, współzałożycielkę WH Partners. Podczas kolejnych spotkań Ewa poznała również Jamesa Sciclunę, drugiego współzałożyciela WH Partners. W miarę rozwoju działalności, obie kancelarie od czasu do czasu pracowały nad wspólnymi projektami. Jednak prawdziwe partnerstwo rozpoczęło się w roku 2019, kiedy WH Partners starało się rozszerzyć swoją praktykę w zakresie gier w Europie. Opierając się na silnych relacjach między prawnikami, WH Partners utworzyło polskie biuro i poprosiło Ewę o przejęcie odpowiedzialności za międzynarodowych klientów z branży gier w Polsce i innych krajach Europy. Od czasu utworzenia Polish Desk Ewa Lejman-Widz wielokrotnie podróżowała na Maltę, aby uczestniczyć w konferencjach branżowych i pracować osobiście z zespołem WH Partners. Pojawia się również na stronie internetowej WH Partners, dodatkowo wzmacniając wartość i siłę relacji obu kancelarii. 

Zespół prowadzi stałe rozmowy telefoniczne co kilka tygodni, stale pracuje nad budowaniem wspólnej bazy klientów i działaniami marketingowymi oraz informuje obie firmy o nowych zmianach w prawie. Jak zauważa Ewa: „Tak szybkie, oparte na współpracy porozumienie nie byłoby możliwe bez naszej wcześniejszej znajomości. Przede wszystkim dzięki spotkaniom Ally Law bardzo dobrze się poznaliśmy. Co jest kluczowe w rozwoju relacji biznesowych?  Łatwiej jest pracować z ludźmi, których już znamy i lubimy”. 

Wieloletnia już dzisiaj współpraca między obiema kancelariami zaowocowała realizacją wielu międzynarodowych projektów, zarówno dla polskich jak i maltańskich klientów.  Zespół osób oraz wspólnie prowadzonych spraw w 2023 powiększył się. Oprócz gaming oraz gambling obie kancelarie współpracują także w zakresie transgranicznych aspektów prawa pracy. 

Autor

Ewa Lejman

Wspólnik, Radca prawny, Doradca podatkowy

Ewa Lejman

Inne case studies

Wszystkie