Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria od lat doradza swoim Klientom w sprawach związanych ze sprawami pracowniczymi, występując zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców, Zespół prawa pracy posiada również doświadczenie w kontaktach i negocjacjach prawnych na linii pracodawca-związki zawodowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomagamy przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawa pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta, uwzględniając jego interes ekonomiczny oraz jednocześnie zabezpieczając go prawnie na wypadek ewentualnych sporów.

Szczególne miejsce w naszych usługach zajmuje ochrona pracodawców przed pracownikami, którzy naruszają interesy firmy ich zatrudniającej, na przykład poprzez działania na rzecz podmiotów konkurencyjnych.

Pomagamy naszym Klientom znaleźć jak najlepsze rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy z korzyścią zarówno dla nich samych jak i dla zatrudnionych u nich pracowników.

Kancelaria doradza także przy tworzeniu i negocjowaniu umów menedżerskich, będących alternatywą dla umów regulowanych przez prawo pracy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, zapłatę odprawy i inne świadczenia przewidziane w wewnętrznych aktach prawa pracy, zapłatę renty i renty wyrównawczej, odszkodowanie za wykonywanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jak również w innych postępowaniach obejmujących roszczenia z zakresu prawa pracy;
  • formułowanie umów z zakresu prawa pracy;
  • tworzenie i negocjowanie umów menedżerskich;
  • ochrona pracodawców przed czynami z zakresu nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników;
  • uczestniczenie w procesie tworzenia aktów wewnętrznych prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy, porozumienia, zarządzenia), w tym również negocjacje z załogą, aktualizowanie tych aktów, w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa;
  • doradztwo w zakresie procedury tzw. zwolnień grupowych i zwolnień monitorowanych;
  • doradztwo dotyczące zastosowania przepisów prawa pracy w indywidualnych sytuacjach w odniesieniu do poszczególnych pracowników.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję