Należymy do
Należymy do Ally Law

Fuzje i przejęcia, due diligence

Zespół fuzji i przejęć (M&A) prowadzi kompleksową obsługę prawną inwestycji kapitałowych, polegających na przejmowaniu podmiotów gospodarczych w formie ich zakupu i/lub połączenia z firmą nabywającą, a także procesów prywatyzacji spółek, należących do Skarbu Państwa. Kancelaria oferuje pomoc i profesjonalne doradztwo na każdym etapie tego rodzaju projektów.

Poniżej prezentujemy przykładowy harmonogram transakcji przystąpienia inwestora do spółki:

Szczególnie cenne jest doświadczenie Kancelarii w przeprowadzaniu badań due diligence, pozwalających rzetelnie ocenić potencjał i ryzyko inwestycji kapitałowych. W due diligence rola Kancelaria nie ogranicza się tylko do aspektów prawnych. Wykorzystując posiadane doświadczenie z przeprowadzanych badań, oferujemy także kompleksowe due diligence, obejmujące również zagadnienia podatkowe, ochrony środowiska oraz analizę działalności operacyjnej badanego podmiotu, stojąc na czele konsorcjum firm, które specjalizują się w poszczególnych obszarach.

W przypadku, gdy Klientem Kancelarii jest firma przejmowana doradzamy przy tworzeniu i negocjowaniu z inwestorami umów inwestycyjnych, określających zasady nabywania przez inwestora udziałów lub akcji oraz wzajemne zobowiązania stron.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • współpracę w poszukiwaniu podmiotów, które mają być przedmiotem akwizycji;
 • kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie nabywania podmiotów należących do Skarbu Państwa;
 • dokonywanie wstępnych analiz stanu prawnego i majątkowego;
 • tworzenie strategii przejęcia spółek, w tym także obejmujących działania inwestora w sytuacji braku zgody ze strony zarządu oraz innych organów firmy przejmowanej (tak zwane wrogie przejęcia);
 • przeprowadzanie szczegółowych badań przejmowanych podmiotów w oparciu o dokumentację oraz o wizje lokalne, zakończone sporządzaniem raportów oraz oceną ryzyka inwestycji kapitałowych (due diligence);
 • reprezentowania Klientów podczas negocjacji z instytucjami finansowymi;
 • sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, zarówno po stronie inwestora jak i podmiotu przejmowanego;
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych przejmowanych spółek, w tym projektów zmian w umowach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w statutach spółek akcyjnych;
 • wdrażanie nowego ładu korporacyjnego;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz przed organami nadzoru finansowego;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach w zakresie zgłaszania zamiaru koncentracji;
 • przygotowywanie ofert nabycia udziałów/akcji spółek Skarbu Państwa.

 

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję