Zespół

Michał Korszla

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, w głównej mierze koncentruje się na sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych. Posiada doświadczenie w obszarze cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa. Reprezentuje interesy klientów w toku kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych. Występuje w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną przed organami samorządu zawodowego. 

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał, współpracując z kancelariami specjalizującymi się przede wszystkim w sprawach z zakresu „white-collar crime”. W kancelarii Żyglicka i Wspólnicy pomaga klientom na każdym etapie postępowania karnego, w tym postępowaniu wykonawczym oraz kasacyjnym. Broni klientów podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej, prania brudnych pieniędzy, przestępstw korupcyjnych, oszustw podatkowych, przestępczości hazardowej i narkotykowej.  Pomaga klientom korporacyjnym, w tym dużym podmiotom gospodarczym, pokrzywdzonym m.in. przestępstwami nadużycia zaufania, oszustwa, działania na szkodę wierzyciela. Chroni interesy osób i podmiotów w związku z zagrożeniami kryminogennymi występującymi  przy okazji sporów korporacyjnych.    

W ostatnim czasie szczególne zainteresowania koncentruje na tematyce cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Uczestniczy i doradza w postępowaniach karnych z zakresu hackingu i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in. kradzieży danych, wytwarzania i zbywania narzędzi hakerskich, kradzieży tożsamości, oszustw typu business e-mail compromise, phishingu, spamu, zniesławienia i znieważenia w Internecie. Pomaga przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa informacji oraz wdrożeniu dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji.

Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań kontrolnych.   

Uczestnik szkoleń i seminariów z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Współautor corocznego, międzynarodowego opracowania dla instytucji Lexology, na temat stanu cyberbezpieczeństwa w Polsce. Dla lepszego zrozumienia specyfiki przestępczości hackingowej  i jego konsekwencji odbywa techniczne kursy z zakresu IT.

Posługuje się językiem angielskim.

Wirtualnie

Umów poradę