Należymy do
Należymy do Ally Law

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Nasze usługi obejmują analizę oraz przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, z uwzględnieniem interesów zarówno zbywcy autorskich praw majątkowych, jak i ich nabywcy, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

Reprezentujemy również Klientów w sporach sądowych obejmujących roszczenia z tytułu praw autorskich oraz w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców pod kątem zgodności umów z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Specyficznym obszarem działania Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych i osobowych, w których założyciele wnoszą wkład (aport) w postaci know-how, obejmującego oryginalne rozwiązania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. Uczestniczymy także w negocjacjach z Inwestorami, zainteresowanymi finansowaniem tego rodzaju projektów biznesowych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

  • doradztwo w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów, których działalność jest oparta na posiadaniu własności intelektualnej i/lub na korzystaniu z własności intelektualnej;
  • kompleksowe przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • prowadzenie przedsądowych negocjacji w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji i konsumentów;
  • kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie poszukiwania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń z tytułu naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję