Należymy do Należymy do Ally Law

Debiut na NewConnect

Charakterystycznym dla NewConnect jest możliwość przeprowadzenia obok tradycyjnej oferty publicznej (prospekt emisyjny itd.) – oferty prywatnej, tj. skierowania oferty nabycia akcji emitenta do zamkniętego kręgu maksymalnie 99 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wprowadzenie akcji do obrotu odbywa się wtedy na podstawie prostszego niż prospekt emisyjny dokumentu informacyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę np. naszą kancelarię.