Zespół

Maciej Marzec

Aplikant radcowski, Certyfikowany Doradca ASO

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. 

Członek departamentu AML & Compliance. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz whistleblowingu, w szczególności alternatywnym spółkom inwestycyjnym (ASI). Współtworzy procedury wewnętrzne AML z uwzględnieniem specyfiki klientów.

Posiada duże doświadczenie w identyfikacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Pracuje przy kompleksowej obsłudze projektów biznesowych i spółek, współtworząc statuty, umowy spółek oraz inne dokumenty korporacyjne.

Ponadto zajmuje się przygotowywaniem umów, opinii prawnych oraz pism procesowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Włada biegle językiem angielskim.

Z Kancelarią związany od 2020 roku.