Aktualności

Inwestycja Polskiego Funduszu Rozwoju w Fundusz Innowacji NATO (NIF)

Początkową datą którą powinniśmy kojarzyć z Funduszem Innowacji NATO jest dzień 30 czerwca 2022 roku, w którym to podczas ceremonii podpisania, której gospodarzem był sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, przywódcy i ministrowie z 22 państw Sojuszu uruchomili NATO Innovation Fund, pierwszy na świecie wielonarodowy fundusz venture capital.

Fundusz venture capital, czyli kapitał podwyższonego ryzyka (ang. venture capital) jest specyficzną formą finansowania rozwoju firm. Ma on charakter własnościowy i jest realizowany w przedsiębiorstwie poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów. Oznacza to, że inwestor staje się współwłaścicielem spółki, której udziela wsparcia.

Zasadniczo, inwestorzy poprzez venture capital przeznaczają pieniądze na finansowanie przedsiębiorstw, znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Najczęściej są to firmy, które oferują duże nadzieje na zysk, ale jednocześnie są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji.

Venture Capital jest specyficzną formą finansowania przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności. Polega na zasileniu kapitałowym firmy przez inwestora zewnętrznego – wyspecjalizowany podmiot działający w formie funduszu – w zamian za akcje lub udziały w przedsiębiorstwie. Reasumując, fundusze wysokiego ryzyka działają dwutorowo – z jednej strony starają się przyciągnąć jak najwięcej inwestorów, z drugiej zaś- znaleźć przedsiębiorstwa pozwalające osiągnąć wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Fundusz Innowacji powołany przez NATO jest finansowany przez 23 państwa członkowskie. Dedykowany zewnętrzny zespół inwestycyjny poszukuje projektów w celu opracowania rozwiązań oferujących najnowsze przełomowe technologie podwójnego zastosowania o wyjątkowym potencjale zastosowań w dziedzinie obronności. Obszary inwestycyjne funduszu obejmują m.in.: sztuczną inteligencję (AI), quantum computing, sektor kosmiczny i biotechnologię. Co najważniejsze wśród inwestorów jest Polska. Polska dostarcza kapitał poprzez spółkę PFR Ventures.
Zostało przeprowadzone przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie ze strategią uzgodnioną między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a MON. PFR Ventures jest ramieniem inwestycyjnym PFR i zainwestowało w prawie 70 funduszy venture capital i private equity. Fundusz Innowacji NATO przeznaczy na inwestycje ok. 1 mld euro, przy czym wkład Polski wyniesie prawie 5% (42 mln euro/190 mln zł). Poziom alokacji kapitału w poszczególnych krajach zależał od wielu czynników ekonomicznych, takich jak poziom wskaźników PKB.

W ostatnim czasie PFR i PFR Ventures podpisały umowę o współpracy z Departamentem Obrony. Instytucje powinny współpracować z Dziedzina, która rozwija młode polskie technologie i informuje przedsiębiorców o odpowiednich możliwościach
W projekcie NATO: Akcelerator DIANA i Fundusz Innowacji NATO.

„Ten fundusz jest wyjątkowy”- mówi Sekretarz Generalny NATO, „z 15-letnim horyzontem czasowym, Fundusz Innowacji NATO pomoże ożywić rodzące się technologie, które mogą zmienić nasze bezpieczeństwo w nadchodzących dziesięcioleciach, wzmacniając ekosystem innowacji Sojuszu i wzmacniając bezpieczeństwo miliarda naszych obywateli”.

Funduszem NATO zarządza grupa ekspertów, którzy w przeszłości dokonali wielu transakcji w sektorze zaawansowanych technologii. Szukają projektów inwestycyjnych w całej Europie. Strategia Funduszu odzwierciedla potrzeby i wyzwania wszystkich uczestniczących krajów. Siedziba NIF Manager znajdzie się w Amsterdamie, a biura regionalne planowane są w Londynie i Warszawie. Misja NIF jest strategicznie ważna. Priorytetem jest sprostanie wyzwaniom NATO poprzez zastosowanie ich na rynkach obronności i bezpieczeństwa, wzmocnienie zdolności ekosystemów innowacji opartych na współpracy, a ostatecznie napędzanie skali i sukcesu spółek portfelowych.

Sojusz zamierza utrzymać szerokie podejście do kwestii bezpieczeństwa. Umiejętność reagowania na różnorodne zagrożenia i reprezentowania interesów wszystkich narodów jest niezbędna do zachowania spójności polityki organizacji, której mogą zagrażać nieprzewidziane kryzysy oraz działania rywali poniżej progu otwartego konfliktu.

Z powyższego wynika, że Sojusznicy i partnerzy nadal wzrastają razem i będą coraz bardziej zwiększać możliwości wspólnego reagowania na wspólne wyzwania, budując bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń w oparciu o zrozumienie i współpracę. W obecnej sytuacji aktualne pozostaje stwierdzenie, że bezpieczeństwo ma nie tylko charakter regionalny, ale jest koncepcją globalną.

 

Autorzy:

Zuzanna Włoczko, asystent prawny

Jarosław Rudy, radca prawny

 

 

Źródła:

  1. https://pfr.pl/slownik/slownik-fundusz-venture-capital.html
  2. https://pfrventures.pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-inwestuje-w-fundusz-innowacji-nato.html
  3. https://mamstartup.pl/pfr-ventures-inwestuje-42-mln-euro-w-fundusz-innowacyjnosci-nato/
  4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213002.htm

 

Autor

Jarosław Rudy

Wspólnik zarządzający, Radca prawny, Certyfikowany Doradca ASO

Jarosław Rudy