Aktualności

Dodatkowy ekran, klawiatura i mysz dla każdego – po 24 latach czas na nowelizację Rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe!

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA- OD KIEDY OBOWIĄZUJE?

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dalej, jako: „Rozporządzenie”), zostało opublikowane w dzienniku ustaw 2 listopada.

Rozporządzenie w nowym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 17 listopada. Na szczęście nie oznacza to, że Pracodawcy mają zaledwie 15 dni na wdrożenie koniecznych zmian! Stanowiska pracy utworzone przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia (przed 17 listopada 2023 roku) muszę zostać dostosowane do nowych wymagań do dnia 16 maja 2024 roku.

Jeśli natomiast Pracodawca zatrudni kogoś już w nowym stanie prawnym – tj. w dniu 17 listopada lub później, musi takiemu pracownikowi od razu zapewnić stanowisko pracy, zgodne z aktualnymi wymogami.

JAKIE NOWE WYMOGI WPROWADZA ZMIENIONE ROZPORZĄDZENIE?

Na mocy nowego – zmienionego Rozporządzenia, Pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu pracownikowi, który wykonuje swoją pracę przy wykorzystaniu laptopa (co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy): stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz dodatkową klawiaturę i mysz. Na życzenie pracownika, Pracodawca ma mu zapewnić również podnóżek.

NIE TYLKO OKULARY, ALE RÓWNIEŻ SOCZEWKI?

Rozporządzenie podąża nie tylko za rozwojem technologii, ale też medycyny, wprowadzając obowiązek zapewnienia nie tylko okularów korekcyjnych – ale też soczewek, co może być sporym ułatwieniem dla wielu pracowników korzystających z tej formy korekty wzroku. Oczywiście – tak jak dotychczas, obowiązek taki aktualizuje się tylko, jeśli wynika z zaleceń lekarza.

CO Z PRACOWNIKAMI ZDALNYMI?

Rozporządzenie obowiązuje również pracowników wykonujących pracę zdalną. W ich przypadku konieczne będzie dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań lub powrót do biura. Warto uregulować kwestię ponoszenia kosztów wyposażenia stanowiska pracy zdalnej przed wejściem w życie nowych przepisów- np. w Regulaminie pracy zdalnej bądź w indywidualnym porozumieniu (ustaleniu dot. pracy zdalnej) z pracownikiem. Pamiętać również należy o zaktualizowaniu informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej – z którą pracownicy są zobowiązani się zapoznać przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej.

Autor

Katarzyna Hiller

Radca prawny, Compliance Officer, LL.M. in International Commercial Law

Katarzyna Hiller