Należymy do
Należymy do Ally Law
Leszek Paterek
Leszek Paterek

r. pr. Leszek Paterek

Radca prawny, Partner

Specjalizacje:

 

 

Języki obce:

  • angielski 
  • francuski

Edukacja:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1994
  • Izba Radców Prawnych w Katowicach, 2008
  • Referendarz sądowy Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach – 2000 – 2008
  • Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, 2002 – 2006
  • Asesor sądowy w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym i Wydziale Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego w Sosnowcu i w Katowicach, 1997 – 1999
  • Aplikacja sędziowska, Sąd Apelacyjny w Katowicach, 1997

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpoczynał praktykując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w kancelariach: adwokackiej i radcowskiej. W trakcie odbywania aplikacji sądowej pracował w spółkach prawa handlowego.

Pracował jako asesor sądowy w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Wydziale Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego w Katowicach; orzekał jako referendarz sądowy w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach; pracował także jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, orzekając w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Z Kancelarią związany nieprzerwanie od 2008 roku.

Zajmuje się obsługą prawną spółek, pełniąc również funkcję przewodniczącego zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Specjalizuje się w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz w sporach sądowych, zwłaszcza korporacyjnych i odszkodowawczych.

Reprezentował z sukcesem spółkę publiczną w wieloletnim sporze korporacyjnym, składającym się z wielu procesów wytoczonych jej przez byłego prezesa zarządu, członka rady nadzorczej oraz powiązanych z nimi akcjonariuszy, w tym o ustalenie nieistnienia uchwały rady nadzorczej o odwołaniu prezesa zarządu, o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zgromadzeń, o umorzenie dokumentów akcji imiennych, doprowadzając do wielu precedensowych rozstrzygnięć przed Sądem Najwyższym; w szczególności wykazał, iż w sytuacji braku zapisu w statucie informacji o organie, któremu należy składać oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej, skuteczność takiego oświadczenia uzależniona jest od złożenia organowi, który wybiera członków rady, tj. walnego zgromadzenia; ponadto dowiódł, iż art. 373 § 2 k.s.h. nie ma zastosowania do oświadczeń składanych spółce przez jej funkcjonariuszy (członków zarządu i rady nadzorczej), a jedynie do stosunków zewnętrznych spółki akcyjnej (reprezentacji wobec osób trzecich, od których odbiera oświadczenia).

Doradca i pełnomocnik wielu spółek publicznych, takich jak np.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (którą reprezentował w licznych procesach dotyczących akcji pracowniczych), Cash Flow S.A. (reprezentacja w sporach korporacyjnych), Mewa S.A. (spór korporacyjny), Konsorcjum Stali S.A. (spór związany ze skupem akcji własnych).

Wykładowca na kursach: „Zabezpieczanie wierzytelności w obrocie gospodarczym” (organizowanym dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pod auspicjami Czesko – Polskiej Izby Handlowej), przygotowujących do egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz na agenta firmy inwestycyjnej (organizowanych przez Instytut Rynku Kapitałowego). Prelegent prowadzący cykl szkoleń dla inwestorów giełdowych z zakresu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych dotyczących spółek publicznych (organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych).

powrót do listy

Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Prywatności i Politykę cookies "Adwokaci i Radcowie Prawni" Izabella Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

Akceptuję