Aktualności

Ważne zmiany dla frankowiczów

Dnia 15 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone znaczące zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC), które mają na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw dotyczących umów kredytów tzw. frankowych. Poprzednia nowelizacja z 2021 r. spowodowała zwiększenie liczby spraw frankowych wpływających do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego (tzw. Frankowego).

W wyniku zmian KPC w 2021 r. czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie się przedłużył, co było sprzeczne z intencją ułatwienia procesu sądowego dla poszkodowanych konsumentów – klientów banków.

Przed kwietniową nowelizacją kredytobiorcy mieli możliwość wyboru, czy chcą pozwać bank przed sądem swojego miejsca zamieszkania czy też przed sądem właściwym dla siedziby banku, co w większości przypadków oznaczało Wydział Frankowy.

Nowa regulacja prawna umożliwia kredytobiorcom pozwanie banku jedynie w sądzie, który jest właściwy dla ich miejsca zamieszkania. Zmiana przepisów ma zmniejszyć obciążenie Wydziału Frankowego i przyspieszyć procesy sądowe.

Kwietniowe zmiany KPC dotyczą również właściwości rzeczowej sądów w sprawach tzw. frankowych. Obecnie większość spraw trafia do sądów okręgowych, które są właściwe do rozpoznawania spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 75.000 złotych. Jednakże, wartość większości umów kredytowych przekracza tę kwotę, co powoduje przeciążenie sądów okręgowych. Aby to zmienić, od 15 kwietnia 2023 r. kwota określająca właściwość sądu została podniesiona do 100.000 złotych. Pozwy o niższej wartości przedmiotu sporu będą kierowane do sądów rejonowych.

 

Autorzy:

Leszek Paterek, radca prawny

Michał Skrzypczak, asystent prawny 

Autor

Leszek Paterek

Wspólnik, Radca prawny

Leszek Paterek