Zespół

Maksymilian Marciniak

Aplikant radcowski

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. 

Pracuje przy kompleksowej obsłudze projektów biznesowych i spółek, także w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z funkcjonowaniem spółek w obrębie rynków kapitałowych. Współpracuje przy wprowadzaniu akcji do obrotu na rynku NewConnect, obsługując klientów na każdym etapie procesu, w tym reprezentując ich przed Giełdą Papierów Wartościowych czy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie kreowania ładu korporacyjnego w dużych podmiotach gospodarczych, w tym w opiniowaniu i sporządzaniu statutów oraz umów spółek, a także innych wewnętrznych dokumentów korporacyjnych.

Ponadto zajmuje się przygotowywaniem umów, opinii prawnych oraz pism procesowych z zakresu prawa gospodarczego oraz cywilnego.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Włada biegle językiem angielskim.

Z Kancelarią związany od 2019 roku.