Aktualności

Przedsiębiorco, ostatnie chwile na złożenie oświadczenia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś?

4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Większość poprawek do projektu zaproponowanych przez Senat została odrzucona przez Sejm, w tym w szczególności kwestia obniżenia pułapu maksymalnych cen prądu – pozostały one na poziomie z pierwotnego projektu, czyli po przekroczeniu limitu (2 MWh w skali roku) wyniosą 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł/MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców, do których zaliczają się:

– mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności;

– inni odbiorcy uprawnieni, głównie podmioty użyteczności publicznej, m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, kościoły i inne związki wyznaniowe.

W przypadku podmiotów, dla których przewidziano cenę maksymalną na poziomie 785 zł/MWh, aby skorzystać z rozwiązań przewidzianych przez Ustawę, należy złożyć do sprzedawcy energii oświadczenie, według wzoru przewidzianego przez Ministra właściwego do spraw energii, na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dla gospodarstw domowych takiego obostrzenia brak, podlegają one pod dobrodziejstwo Ustawy „z automatu”.

Mając na uwadze wszechobecną drożyznę i widmo bankructwa dosięgające tak wielu przedsiębiorców, należy przyjąć rozwiązania przewidziane przez Ustawę z zadowoleniem. Co prawda koszty wynikające z jej wdrożenia sięgną niemal 20 miliardów złotych, ale prawdopodobnie pomoże ona przetrwać ciężkie czasy niejednemu domostwu i przedsiębiorcy.

Ustawa została przyjęta przez sejm niemal jednogłośnie (wyniki głosowania przy III czytaniu projektu – 414 głosów za, 1 przeciw, 26 wstrzymało się), co zdecydowanie należy do rzadkości.

Dobrze wiedzieć, że w obliczu kryzysu nasi parlamentarzyści są gotowi porzucić polityczne rozgrywki i (dla odmiany) działać wyłącznie w interesie społeczeństwa i polskich przedsiębiorców.

Autorzy

Robert Mróz

Radca prawny

Robert Mróz

Maksymilian Marciniak

Aplikant radcowski

Maksymilian Marciniak