Aktualności

Zarząd sukcesyjny uratuje firmę w przypadku śmierci jej właściciela

Obecny stan prawny nie posiada uregulowań, które pozwalałyby w szybki sposób przejąć przedsiębiorstwo nabyte w drodze spadku. Spadkobiercy napotykają na wiele problemów natury organizacyjnej oraz prawnej i w wielu przypadkach śmierć przedsiębiorcy oznacza również koniec działania samego przedsiębiorstwa.

Stan ten ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, uchwalonej w dniu 5 lipca 2018 r.

Podstawowym celem regulacji jest zniesienie przeszkód w możliwości faktycznego kontynuowania przez spadkobierców prowadzenia przedsiębiorstwa zmarłej osoby fizycznej.

Ustawa wprowadza możliwość kontynuowania działalności przez powierzenie przedsiębiorstwa zarządowi sukcesyjnemu. Zarząd ten będzie mógł być powołany przez samego przedsiębiorcę za jego życia lub też m.in. przez małżonka przedsiębiorcy, ale za zgodą wszystkich znanych mu spadkobierców przedsiębiorcy.

Ponadto ustawa przewiduje również, iż w sytuacji gdy sam przedsiębiorca nie powoła zarządu sukcesyjnego za życia, jego spadkobiercy mają takie uprawnienie przez okres dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Po upływie powyższego terminu uprawnienie takie wygasa.

Ustawa zapewnia przedsiębiorcom będącymi osobami fizycznymi ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, postrzegając przedsiębiorstwo nie tylko jako wartość gospodarczą czy majątkową, ale również jako dobro społeczne, zapewniające miejsca pracy.

Ponieważ prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę jest powszechną formą aktywności biznesowej, zatem wprowadzenie zmian zawartych w ustawie jest tym bardziej pożądane. Wskazane jest aby po wejściu w życie ustawy przedsiębiorcy sami ustanawiali zarząd sukcesyjny na wypadek swojej śmierci, tak samo jak czynią to w wypadku swojej woli zawieranej w testamentach.

 

Radca prawny Paweł Karasiński

Prawnik Roksana Dworak