Aktualności

Zagrożenie epidemiczne koronawirusem COVID-19. TARGI – odwoływanie, anulowanie zgłoszeń

Wraz z upływem czasu przedsiębiorcy, którzy planowali udział w polskich i zagranicznych targach, w szczególności wystawienniczych coraz mocniej rozważają możliwość ich odwołania lub anulowania swojego udziału, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną.

Nie powinno budzić wątpliwości, że zagrożenie epidemiczne COVID-19 (SARS-CoV-2) należy traktować co do zasady jako siłę wyższą, nie oznacza to jednak, ze samo jej wystąpienie zwalnia strony umowy z odpowiedzialności. Każdy przypadek powinien być analizowany odrębnie. Umowy o przeprowadzenie i udział w targach zawierane są zwykle w oparciu o prawo państwa, z którego pochodzi organizator targów, zupełnie różne w stosunku do prawa polskiego.

Praktyką w tego typu umowach jest wprowadzanie postanowień w maksymalny sposób chroniących organizatorów, a nie wystawców. W konsekwencji, przykładowo:    

  1. wystawca nie może się powoływać się na siłę wyższą (okoliczności związane z epidemią) w celu zwolnienia z obowiązków, do których należą zwykle uczestniczenie w targach i zapłata ceny za uczestnictwo; 
  2. anulowanie udziału w targach lub nie zgłoszenie się na targach nie zwalnia z obowiązku poniesienia opłat rejestracyjnych oraz za najem powierzchni, a także powoduje obowiązek zwrotu kosztów organizatora;
  3. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu, przebiegu targów, a w przypadku takiej zmiany – dotychczasowa umowa będzie miała zastosowanie do nowej sytuacji.

Jak więc postępować, gdy nie chcemy lub nie możemy wziąć udziału w targach ? W pierwszej kolejności należy ustalić umowne skutki anulowania zgłoszenia lub niestawienia się na targach. Podejmować decyzje należy po wcześniejszym określeniu ich konsekwencji. Może się również okazać potrzebna pomoc doświadczonego prawnika znającego prawo państwa, pod którego reżimem została zawarta umowa. Najlepiej zwrócić się do znanych sobie i darzonych zaufaniem kancelarii, a w ich braku – skorzystać z pomocy międzynarodowego stowarzyszenia firm prawniczych, które gwarantuje jakość i bezpieczeństwo usług. Ze swojej strony rekomendujemy Ally-Law i kilkadziesiąt zrzeszonych w niej kancelarii prawnych z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach.

 

radca prawny Dariusz Hura