Aktualności

To już nasz 10. Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi

Komisja Nadzoru Finansowego 27 września 2019 r. wpisała JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI).

Było to 10 prowadzone przez naszą Kancelarie postępowanie administracyjne o wpis do rejestru ZASI. Jest to dobra okazja na podsumowanie naszej działalności w tym sektorze:

  1. Na 142 zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi w Polsce, 10 było reprezentowanych przez kancelarię Żyglicka i Wspólnicy co stanowi 7% ogółu.
  2. Wśród 10 ZASI:

a) 7 było zarządzających wewnętrznie, a 3 zewnętrznie;

b) 4 było funduszami typu Bridge Alfa;

c) spośród 7 wewnętrznie zarządzających 3 było spółkami publicznymi;

d) spośród 3 zewnętrznie zarządzających 2 zarządzało spółkami komandytowymi a jedna spółką komandytowo-akcyjną. 

 

Obserwując rynek zauważamy coraz większe zainteresowanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, tak ze strony zarządzających jak i inwestorów.