Aktualności

Tarcza Antykryzysowa – postulaty przedsiębiorców

Pani Mecenas Izabella Żyglicka – Wiceprezes RIG, po raz 3-ci wzięła dziś udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców. Projekty Ustaw Tarczy Antykryzysowej konsultują przedsiębiorcy i partie polityczne. Można powiedzieć, że „piłka jest ciągle w grze” – Przedsiębiorcy walczą przede wszystkim o:

  1. Dobrowolny ZUS dla wszystkich Małych i Średnich Przedsiębiorców, bez żadnych kryteriów przez okres minimum 3 miesięcy – wg wyliczeń, gdyby wszyscy przedsiębiorcy zaprzestali płacenia składek ZUS (z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne), to koszt wyniósłby ok. 4 mld. wobec deklarowanych 212 mld. pomocy dla przedsiębiorców – apel można popierać [tutaj];
  2. Odblokowanie środków finansowych z kont VAT (split payment);
  3. Mikropożyczki w kwocie do 15.000 złotych;
  4. Unikanie biurokracji – czyli działanie organów Państwa wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy bez decyzji administracyjnych;
  5. Zwrot podatku VAT w terminie do 14 dni, a nie jak dziś do 60 dni;
  6. Zawieszenie płatności podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie – przez wszystkie organy samorządu z obowiązkiem pokrycia tych kosztów samorządom przez budżet centralny do końca 2020 roku;
  7. Automatyczne zawieszenie płatności rat kredytowych przez minimum 3 miesiące.