Aktualności

Szkolenia z prawa zamówień publicznych dla przedstawicieli rządu Mołdawii

W listopadzie, Adwokat Beata Bieniek-Wiera w ramach projektu Instytutu INTL „Moldovan Study Tour” przeprowadziła szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla przedstawicieli rządu Mołdawii.

Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów prawa zamówień publicznych w Polsce.
W trakcie wykładu uczestnicy zadawali Pani Mecenas pytania dotyczące zamówień publicznych, a następnie porównywali instytucje prawne z instytucjami funkcjonującymi w Republice Mołdawii.  

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy popiera inicjatywy wymiany doświadczeń i wiedzy w skali międzynarodowej.