Aktualności

Sukces przed sądem wieczystoksięgowym!

Partnerzy r.pr. Leszek Paterek i r.pr. Dariusz Hura z kancelarii Żyglicka i Wspólnicy skutecznie wykazali przed sądem wieczystoksięgowym istnienie przeszkód do dokonania zmiany treści hipoteki opiewającej na kilkadziesiąt milionów złotych, na niekorzyść jednej ze znaczących grup kapitałowych w Polsce!

Sąd przywrócił treść wpisu hipoteki, zmienioną na wniosek przeciwnika w sporze korporacyjnym.

Sąd podzielił stanowisko, że dokumenty obejmujące nieważne czynności prawne ze względu na brak uprawnienia do reprezentacji uczestnika postępowania wieczystoksięgowego nie mogą być podstawą wpisu!