Aktualności

SPZOZ przekształca się w spółkę. Komercjalizacja.

W miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, ukazał się artykuł na temat „SPZOZ przekształca się w spółkę. Komercjalizacja” w którym przeprowadzono rozmowę z naszym specjalistą z działu prawa medycznego – radcą prawnym i wspólnikiem kancelarii Dariuszem Hurą.

Rozmowa dotyczyła problematyki prawnej oraz ekonomicznej przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zostały w niej poruszone takie zagadnienia jak m.in. praktyczne aspekty przekształcenia, założenia prawne przekształcenia SPOZOZ-u, płynność finansowa po przekształceniu oraz dotacje celowe.

Radca Prawny Dariusz Hura specjalizuje się w prawie medycznym, prawie obrotu nieruchomościami, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w prawie budowlanym. Od 1996 r. świadczy pomoc prawną przede wszystkim w ramach bieżącej, całościowej obsługi przedsiębiorców, w szczególności deweloperów, przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstw budowlanych i podmiotów leczniczych.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2013/n201310/n20131014