Aktualności

SPRING MEETING 2016 – Kraków

Dnia 8 kwietnia 2016 r. wspólniczka naszej kancelarii radca prawny Ewa Lejman oraz aplikant adwokacki Aleksandra Pustiowska wzięły udział w konferencji organizowanej przez New York State Bar Association, która odbyła się w Krakowie. Podczas spotkania poruszane były różnorodne tematy, takie jak:

  • problematyka arbitrażu międzynarodowego,
  • kontrakty transgraniczne,
  • międzynarodowe przetwarzanie danych osobowych w świetle przełomowego orzeczenia ws. Maxa Schremsa,
  • FATCA i nowa era międzynarodowego opodatkowania,
  • prawne aspekty reprywatyzacji mienia zagrabionego ofiarom komunizmu.

Międzynarodowy charakter wydarzenia stworzył wspaniałą atmosferę nie tylko pod dyskusje nad różnymi kulturami prawnymi, ale też do mniej formalnych rozmów i nawiązania nowych kontaktów.