Aktualności

Nowy termin do zapamiętania

Przypominamy, że do 31 stycznia 2021 r. kierownicy podmiotów takich jak:

– podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz

– podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro

zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania dotyczącego stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek ten wynika z art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Temat zatorów płatniczych, ale również kwestię obowiązku sprawozdawczego poruszyliśmy w naszej publikacji „Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.” [tutaj].