Aktualności

Prawniczki naszej kancelarii adw. Beata Bieniek-Wiera i apl. adw. Dominika Bielecka po raz kolejny wygrały z ZUS

O pomoc zwrócił się do nas klient z branży meblowej, współpracujący na zasadzie B2B z ponad 80 firmami. Skutkiem przeprowadzonej przez ZUS kontroli było wydanie decyzji kwestionujących wszystkie umowy! Organ rentowy wskazywał, że osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz są zleceniobiorcami klienta. I zażądał ogromnych składek…

Nasze prawniczki wykazały braki w rozumowaniu ZUS i dzięki zgłoszonym dowodom pokazały, że się myli. Sąd w wyroku potwierdził, że strony były niezależnymi podmiotami, działającymi w sposób ciągły, we własnym imieniu i na własne ryzyko, a współpraca między nimi miała charakter gospodarczy. 

Najlepszym komentarzem do zwycięstwa będą słowa klienta:

„Naprawdę?! To wspaniała wiadomość! Po tylu zakrętach sprawy… Bardzo dziękuję i gratuluję Paniom, nie mogę uwierzyć… Cudnie!”