Aktualności

Otwarcie Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie

Pani Mecenas Izabella Żyglicka, jako członek Rady Przedsiębiorców, wzięła w dniu 6 grudnia 2018 r. udział w otwarciu pierwszego terenowego Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie, w którym uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego mają teraz możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji swych interesów w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku MŚP.

Pełnomocnikiem terenowym Rzecznika MŚP Oddziału w Krakowie został Grzegorz Piątkowski, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków.

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Rzecznik może także występować o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskować o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników naruszających zasady ustanowione Konstytucją Biznesu.

Celem utworzenia biura terenowego w Krakowie, a w przyszłości także w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu jest sprawne i skutecznie w całej Polsce zadań powierzonych Rzecznikowi MSP.