Aktualności

Odważny wyrok Sądu w głośnej sprawie kredytu waloryzowanego do CHF!

Trzeba przyznać, że dla tzw. Frankowiczów Nowy Rok rozpoczął się z przytupem. Śledząc dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów, można zauważyć, że rozstrzygnięcia o stwierdzeniu całkowitej nieważności umowy kredytowej w CHF zapadały co do zasady tylko w sprawach dotyczących tzw. kredytów denominowanych, czyli tych, co do których kwota kredytu w umowie wyrażona była w CHF.

Wydany 3 stycznia 2020 r. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie, w której dokładnie trzy miesiące wcześniej Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie prejudycjalne, można uznać za precedensowy i z całą pewnością ugruntowujący wzruszalność wadliwych umów kredytowych zawieranych z bankami. Zaś fakt, że Sąd dopatrzył się możliwości stwierdzenia nieważności całkowitej umowy kredytu indeksowanego do CHF (czyli takiego, gdzie kwota kredytu wyrażona jest w PLN, a dopiero w chwili jego wypłaty zostaje przewalutowana do CHF) otwiera Frankowiczom drogę do pełnej realizacji zasady przesądzonej już przez TSUE, iż to do kredytobiorcy (Konsumenta) należy ostateczna ocena tego, czy stwierdzenie nieważności umowy – i w jakim zakresie – będzie dla niego korzystne, czy też nie.

Warto podkreślić, iż to właśnie po wspomnianym wyroku TSUE masowo wzrosło zainteresowanie Frankowiczów w zakresie eliminacji z obrotu prawnego wadliwych umów kredytowych zawieranych z bankami. Zainteresowanie to jest w pełni uzasadnione, ponieważ polskie Sądy wreszcie zdają się kształtować jednolitą linię orzeczniczą – linię, która jest w pełni korzystna dla kredytobiorców (Konsumentów).

adw. Mariusz Maksis