Aktualności

Odszkodowanie za nieudane wakacje

Po ponad roku życia w izolacji i panicznym niekiedy nawet strachu przed rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 powoli wracamy do normalności. Atmosferze rozluźnienia sprzyja pora wakacyjna – dla wielu z nas czas wyczekanych i upragnionych urlopów wypoczynkowych. Niestety, zaaranżowanie wakacyjnej podróży czy uczestnictwa w zorganizowanej imprezie turystycznej nie gwarantuje, że będzie to udany czas. Brudny hotel, opóźnione lub odwołane loty, nieodpowiednia lokalizacja, niski standard wyżywienia – wszystko to może sprawić, że nasze wakacje w rzeczywistości staną się obozem przetrwania. Co w takiej sytuacji? Kto jest odpowiedzialny za inne niż umówione i oczekiwane warunki pobytu? I najważniejsze pytanie – ile pieniędzy jesteśmy w stanie odzyskać za każde rozczarowanie?

Odpowiedzialność organizatorów turystyki

Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą – jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – reguluje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wskazana ustawa normuje również odpowiedzialność organizatorów turystyki stanowiąc, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

A zatem organizator, który zawarł z nami umowę ponosi odpowiedzialność nie tylko za swoje bezpośrednie działanie, ale też za działanie dostawców usług turystycznych, z którymi współpracuje w celu wykonania zawartej umowy (np. hotel, firma transportowa).

Szacowanie szkody

W procesie dochodzenia odpowiedzialności organizatora turystyki pojawia się problem ustalenia wysokości, o jaką należy obniżyć cenę imprezy lub usługi turystycznej za poszczególne niewykonane lub nienależycie wykonane przez organizatora turystyki postanowienia umowy.
Z pomocą przychodzi nam tzw. Tabela frankfurcka. Jak wskazuje UOKiK w vademecum konsumenta, jest to dokument opracowany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech. Z racji, że jest to dokument stworzony na zlecenie niemieckiego sądu nie ma on mocy obowiązującej w Polsce. Mimo tego, dla wielu biur podróży i polskich sądów stanowi bardzo często podstawę, w oparciu o którą instytucje te ustalają wysokość należnego konsumentowi odszkodowania lub kwotę, o którą organizator turystyki jest zobowiązany obniżyć cenę imprezy lub usługi turystycznej. Tabela frankfurcka procentowo określa wartość, o którą organizator powinien obniżyć cenę imprezy lub usługi turystycznej w sytuacji, gdy wystąpią poszczególne nieprawidłowości. Tabelę podzielono na 4 zakresy, są to:

  • nocleg,
  • wyżywienie,
  • transport,
  • pozostałe.

Podstawę procentowych obliczeń stanowi cena, jaką uiścił konsument za wakacyjne usługi. W dodatkowej kolumnie Tabeli frankfurckiej opisano uwagi, dzięki którym łatwiej wyliczyć odpowiednią stawkę procentową. Przykładowymi nieprawidłowościami wskazanymi w Tabeli frankfurckiej są:

  • Różnica w miejscowym położeniu (odległość od plaży) – stawka wynosi 5-15% (im dalsza odległość tym wyższa stawka),
  • Całkowity brak wyżywienia – stawka wynosi 50%,
  • Brak basenu lub zabrudzony basen odkryty – stawka wynosi 10-20%,
  • Brak transferu z lotniska (dworca) do hotelu – to jedna z dwóch sytuacji, w której nie wskazano procentowej stawki. W tym wypadku konsumentowi przysługuje zwrot kosztów, które poniósł w związku z przymusowym zastosowaniem zastępczego środka transportu.

Poza obniżeniem ceny imprezy lub usługi turystycznej Tabela frankfurcka może okazać się pomocna przy określeniu wysokości odszkodowania, którego żąda konsument składając do organizatora reklamację lub wnosząc przeciwko niemu pozew do sądu. Dzięki wartościom określonym w Tabeli łatwiej oszacować należną konsumentowi kwotę – bez ryzyka, że okaże się ona znacząco wygórowana lub zbyt niska.

Cała Tabela frankfurcka jest dostępna w języku polskim na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod linkiem: [TUTAJ

 

Maciej Marzec