Aktualności

Nowy rok – nowe obowiązki dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie art. 5 § 5 k.s.h., dodany ustawą zmieniającą z dnia 30 sierpnia 2019 r. Wprowadzone zmiany obejmują wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Zgodnie z nową regulacją, od dnia 1 stycznia br. SA oraz SKA mają obowiązek prowadzenia własnych stron internetowych oraz publikowania na tych stronach – w odpowiedniej zakładce poświęconej komunikacji z akcjonariuszem – wszelkich wymaganych przez statut lub przepisy prawa ogłoszeń dotyczących spółki.

Co istotne, publikacja na stronie internetowej nie wyłącza obowiązku dokonywania publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ani też w inny, określony w statucie sposób.

Dla przypomnienia, przed wejściem w życie omawianej zmiany, obowiązek posiadania strony internetowej obejmował jedynie spółki akcyjne posiadające status spółki publicznej.
[vide: art. 402[3] k.s.h. w brzmieniu przed nowelizacją].

 

Kamila Spalińska

Aplikant radcowski