Aktualności

Nowe obowiązki informacyjne ZASI/ASI

Od 10 marca 2021 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie 2019/2088 (UE) ( „SFDR”), które zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej „ESMA”) nakłada na #ZASI / #ASI rejestrowe nowe obowiązki informacyjne.

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy przygotowała pakiet aktualizacyjny SFDR dla ZASI/ASI rejestrowych, obejmujący przygotowanie informacji na stronę internetową oraz dostosowanie dokumentacji inwestycyjnej (polityka i strategia inwestycyjna) do wymogów SFDR. 

Koszt pakietu aktualizacyjnego SFDR, to: 

  • równowartość 6 godzin pracy dla ZASI/ASI utworzonych przez kancelarię Żyglicka i Wspólnicy;  albo
  • równowartość 12 godzin pracy dla innych ZASI/ASI.

Zainteresowanych pakietem prosimy o kontakt: Jarosław Rudy, email: j.rudy@kpr.pl 

Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy nie zgadza się ze stanowiskiem ESMA dotyczącym objęcia wymogami SFDR ZASI/ASI rejestrowych w Unii Europejskiej i widzi pole do  przedsięwzięcia szeregu działań formalnych celem zmiany tego stanowiska i zwolnienia ZASI/ASI rejestrowych z wymogów SFDR. Zainteresowanych tą inicjatywą również zapraszamy do kontaktu: email: j.rudy@kpr.pl