Aktualności

Mecenas Żyglicka w dyskusji o Wymiarze Sprawiedliwości i sądownictwie gospodarczym

Dziś odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Biznesu na temat Wymiaru Sprawiedliwości, Mecenas Żyglicka została zaproszona do dyskusji jako Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej i Rzecznik Praw Przedsiębiorców, będąc wyrazicielem opinii przedsiębiorców. Wywołała dyskusję apelując o Rewolucję w Systemie Wymiaru Sprawiedliwości! Wskazała, że to, co jest istotne w tym systemie to poziom przygotowania i doświadczenia sędziów. Sędzia powinien być ukoronowaniem prawniczej profesji, a nie jej początkiem. Sędziami, a zatem ludźmi, którzy rozstrzygają o sprawach finansowych w sprawach gospodarczych, kwestiach karnych; ludźmi, od których decyzji zależy (nie tylko dla przedsiębiorców) ”być albo nie być”, ludźmi rozstrzygającymi konflikty – powinni być wyłącznie Ci, którzy rozumieją procesy gospodarcze, procesy społeczne, którzy „z niejednego pieca chleb jedli”, a nie młodzi ludzie po studiach i trzyletniej aplikacji. Domagając się Rewolucji, Mecenas Żyglicka dodała, iż oczywiście nie chodzi o deprecjację osób wykonujących ten zawód, ale o kierunek zmian, zmian także mentalności w sądach, wpływu niekorzystnych dla społeczeństwa nawyków. Sama zmiana procedury sądowej, cywilnej, gospodarczej czy karnej nie wystarczy – ona nie usprawni całego systemu, będzie „dreptaniem w miejscu”, nie spowoduje zmiany świadomości zarówno po stronie sędziów jak i wszystkich uczestników procesu sądowego: pełnomocników, prokuratorów, powodów i pozwanych, oskarżanych i skazanych. Wyrok jest decyzją, która co do zasady przyznaje rację jednej ze stron – zawsze 50% jest „wygranych” a 50% „przegranych” – ważne jednak by Ci, którzy przegrywają wiedzieli „dlaczego” i choć w części mieli poczucie, że wyrokowała osoba niezależna i niezawisła, odpowiednio wykształcona, z doświadczeniem, wyspecjalizowana w danym rodzaju zagadnień.