Aktualności

Mecenas Izabella Żyglicka aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

W Ministerstwie Finansów w dniu 9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców. Temat wiodący to uciążliwa praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych w ostatnich dniach przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w celu jego zawieszenia.

Dyrektor Departamentu ds. zwalczania przestępczości ekonomicznej Pan Piotr Dziedzic wskazał, że zgłoszone przypadki w większości były poprzedzone postępowaniami wyjaśniającymi, także prowadzonymi w prokuraturze, co uzasadniało wszczynanie postępowań podatkowych. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Zastępca Rzecznika MSP Pan Jacek Cieplak, który wskazywał przypadki instrumentalnego traktowania przedsiębiorców.

Dyskusja dotyczyła także karuzel VAT. Minister Piotr Cybulski zapowiedział zmianę systemu w podejściu do podatników: posiadając narzędzia analityczne Ministerstwo Finansów będzie miało możliwość zawiadamiania podatników, że z powodu branży lub rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej znajdują się w grupie przedsiębiorców podwyższonego ryzyka. Posiadając taką informację, przedsiębiorca będzie mógł przedsięwziąść odpowiednie kroki dochowując należytej staranności, np. poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur. System zostanie przez Ministerstwo Finansów przedstawiony na początku maja.

Rzecznik RIG Izabella Żyglicka podkreśliła, że dziś często wobec przedsiębiorców stosuje się aktualną wiedzę i narzędzia, ale do sytuacji, które miały miejsce kilka lat wcześniej oczekując, iż już wtedy przedsiębiorcy winni byli podejmować odpowiednie działania. Do zdarzeń gospodarczych sprzed np. kilku lat urzędnicy stosują wymogi, jakich można od przedsiębiorców oczekiwać dziś, gdy wszyscy mają wiedzę o karuzelach VAT i sposobu ich organizacji – wg Pani Rzecznik to jest sytuacja niedopuszczalna. Pan Minister zobowiązał się wydać Komunikat do podległych mu służb Krajowej Administracji Skarbowej zwracając uwagę na ten problem.