Aktualności

Mamy kolejną wygraną w sprawie tzw. kredytów frankowych

Kolejny sukces kancelarii w sprawie tzw. kredytów frankowych!

Tym razem sąd okręgowy z innej apelacji stwierdził nieważność umów kredytowych naszego klienta, indeksowanych i denominowanych do CHF oraz zasądził łącznie w PLN i CHF ponad milion złotych!

Sąd zgodził się z wszystkimi naszymi argumentami prawnymi, w tym dotyczącymi m.in.: istnienia klauzul abuzywnych w umowach, braku prawidłowo określonej waluty kredytu, braku spełnienia w sposób właściwy obowiązków informacyjnych i braku prawidłowego ustalenia kwoty rat kredytu do spłaty.

W przypadku naszej kancelarii możemy już mówić o serii korzystnych wyroków dla naszych klientów. Utrzymujemy skuteczność w tym na poziomie 100%!!!

Czyżby teraz czas na unieważnianie kredytów udzielanych w PLN?