Aktualności

Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw człowieka”

Pani Mecenas Izabella Żyglicka została zaproszona do Loży Ekspertów podczas Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw człowieka”. Konferencja odbyła się w dniu 22 listopada 2019 r., a temat: „Rzetelny podatnik – bezpieczny podatnik” był wiodący.

Podczas debaty Pani Mecenas wskazała, że nie mamy co liczyć, iż ilość przepisów będzie mniejsza – w zmieniającej się tak szybko rzeczywistości jest to niemożliwe i wymaga wprowadzania bieżącej regulacji prawnej. Przepisy, zwłaszcza podatkowe – wymagają i wymagać będą specjalistycznej wiedzy, a rolą Doradców Podatkowych jest między innymi edukowanie i wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pani Mecenas zaapelowała też o lepsze przygotowanie sądów powszechnych w zakresie spraw podatkowo- karnych, zauważalna jest bowiem różnica pomiędzy tymi sądami a sądami administracyjnymi. Zachęciła także Doradców Podatkowych do aktywnego udziału w pracach w Ministerstwie Finansów.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych złożyła Pani Mecenas podziękowanie za inspiracje i udział w debacie.